Skip to main content

Full text of "De suorum temporum calamitatibus"

See other formats


f&AWCQ fJ 1 i ! H 
• .-' ■ ».--• •-T «J - *« r - 

*/ -..7 ' ♦, * » •^ ■ %^ ■l ****•• _#■■ 


• : : ; ^ ■ . ;.-■ > 


* v» 

:*•■ • i * » / •< ■ ■ * i. • -: ■ ■ 


• ■•• '...■ i 4- • l - 

> * /_ * '.. ■•? * 

■■ ■ :.-•• • -•_■•• 


.• ■ - 1 1 ■ - J *5> »An *i • ■m?.: ■ / * '• - ,* * ♦* » - 


. * . '- " ■ 


•.-•♦ • .", •■• . ■ i ' \ - 


i »1 *i\ . 

■<i: • I - 


'V 
■• ■-> .. 


--■ * V. W 

- 

- • - ' . v 


* ' 

.u-- 


>• ■ 


• " ■ - 


-■: *_. 


* '.'.« 


• 


!• 

«V- f**" - i 


' ? 


v- ?' >•' ",: -■ 


'*' ' ■ tl - '»> 


rr .•■ ' tf * . * 't i V % -. -■*: * ' -• _r ■ t - * - *.• « . rf . . * ■ *' • * * *• 


..":' ! •- ' . • i 

■ ■■ 
*• * * 


_*- • * V-T 
*• __ * . 


■ * 


wm __ 

-. r- > • *» 


- - '• • .» • ■ ■ ■'- 5. 


■• • 


•»• '5 
* w •tf ** •____* ■'.;«.• > - ■ 


'«•• ? i 


* - , . * • - . » - > -i ■ r^ T ■ • > ■ * .* • * 

* f- * i _■- - 


> f r * * ■ ; * * 


' • - L 1 ' ' ► • • 4 i * V ■T ' ,i - a- • .. 


- • - . - 


E XV 


I 

% • - * . > 

r v _.% 
-•< ••• 


_■ _• k 


% 

' ■ ;* * * 
^- - r ^» 


' * % * • ** 


-■■■:■ .-- f. v. .. ■ . *> <- < ■ ■ ■ •V • . ♦ ■ '. • t » - ' ■ V * ■ % >- 


• • 
* * • "1 * r * 

- k 


• * A • I 


. '.: '■' «rt ' * «i r a • t • 


# •• i ■ ♦ • > 
■ ' 


^ i - 4f -. 


cm 6 7 8 10 11 12 13 14 15 
Wk $00, , . 


* ll y 


> <_n 


* " J cm 1 7 8 10 11 12 13 

** 

; 
cm 1 4 III II 


MM MM 7 8 10 11 12 13 14 

.-• 0* ■! 

• ; 


• If li ; '/ 1frW. 


a- v . AtoAaJiii 


4 - '^ yr W ****** K«P*- ■ : ' ' " ' 4 ' 

/.,./■ ///*///■ A/- ^**^^ a /^ 4? i.«9 /***tf /y 
U«u/ ^^' /1 \A> 


FrisBaptiftaeMan. Carmelitx theologiad 
Reuerediflimumfnchriftopatre ac Diim. D. 
Oliueriu Carafa:Sabinen.fcpn? 8C Cardinale 
Neapolitanude fuo^tgoru Calamitatibus» il>C£sr,MOM\^>&iR* 4 

u 
fi^mm^^Aoajm <j» •, a;uJ £**'< r , ///* / 7 BIBLIOTHEQUE 
SAINTE | 
GENEV1F.VE 
Cltl 1 7 ■i 9 10 11 12 13 14 15 • Ffis BflptvftcMa.Carmelit$ theologi' adRe 

uerediflimuixpopfem acDrim. D. Olmeriu 
Carafa:Sabme.r3pz8tGardialeNeapolitanu 

de fuo^ tgopa CalaitaubMiber feliciter Icipit. e OGIMVRiftiusmala 

tempeftatis 84 alto 
Egreflas erebo furias 
turpicp fugatam 
Virtutem exilio 84 varias percurrere cfodes 
Ob fceleraimmifias terristartemcg docere 
Que. premat xtherei flagrante principis iram 
Summedeudecim^regnucui terminat orbis 
Cuirerunatura fubeft;cuimiJitat ardens 
rXftrora cehcjj iu bar:qui folushabenas 
Fortune-faticgtenesifua victus apollo» 
Poftibus armatuis oflfertplec"truc| lyramcf : 
Quiccjdhabetdclostquicqdcadmia dirce 
Quiccjdineftdelphistibi datcynthuqj Rho* 
Oisadorare; feruittibigloriaDaphnes (doqj 
Efttuus Eurotas.Helicutuus: ardua Cirrha: 
Saxatenesttuanuchcderis thymbracj? vireti 
Ornanturdelubra:tuiperpinguiapafcunt 

Phocydis aruagrege3;8t dulcia flumia potat: 

O aa.ii 


M— 3 


1 ■ 


NJ— 3 


■ /. 


LO— 3 


B * 


£> — 3 


i 
. 
¥ 
■ * 


oi— 3 


1 
V 
I * 


f^* 1 


I * 


^n 


[ 
1 
1 • 


^J— 3 


A 
1 * 
■ * 
■ ■ 
■ 


co — 3 


w ■ 
L 


. t~\ I 
^n 


■ ■ 

r 


h*_3 
o - 3 


* 
m 


H* 


■ 


h-* J 


1' 
1 


M ^ 


1. 


N) - 3 


* 
1 * 


h-»_3 
LO 


' 
1 
1 


h- 1 ^ 
J^ 


1 i 
1 


h- 1 ^ 
Ln - 3 
h- 1 ^ 


• 


°* ^ 


1 


h- 1 ^ 


1 »' 


-J ^ 


■ * 


h-* ^ 
co ^J 


' 
m 


H* ^ 


• 


Difvetcres fugcrcsnouiValtaria lucent 
Ignibus:8Cnobistua numina fola fuperfunt* 
Et quoniam pulfo folus potes omnia phebo: 

Hucades.SCfragileducadtualittoracymba. 
p Oftqfollicite-ftimulos & plurimavitai 

Te,diaperpeffi:iuuenile|>egim 9 a:uu: 
Ocia:8£ antiquifinem fperare laboris 
Faserat:8Cfefl£poftIonga pericula puppi 
Littous 8C mitem portus optarc receflum: 
Sed pater vtilibus qui temporat omnia curis 
Robur & aflidua vires firmare paleftra 
Cogitat:8£ nobis quibus etheris annuit arcem 
Defidia fomnuqj negat:ne fcilicet annis 
Dulcibus 8t fegni mens eneruata quiete 
Langueat:8C torpor lentos effaeminctartus: 
Torpor eni c^co vapor eft e gurgite furgens 
Somniferj lethes:nubequiintinxit opacam* 
Senfibushumanisfideic^ obliuia fanctas. 
Securas igitur ne vincat inertia mentes 
Tempora cotinuis faecuda laboribus adfunt. 
Ecce repentino fu rgunthorrentia motu 
Praelia.terribilem quaties mars ferres haftam 
Armato rigidu la teri circuligat enfem. 

Cltl 1 7 8 9 10 11 12 13 14 15 


■<• Stat fonipes pi&o lumbos 8C pe&ora tcrgo 
Cit ctus & eratae frontis fplendore fuperbus. 
Accintigladiispeditcs:quibus erea fronti 
Tegmina praetetis vibrat vmbonibus haftas: 
Coritofcjjliganthumeriswiolofa fagittae 
TergoratSChirfutas roftrat haftilia vulpes. 
Percjjforoscurfantnautj ftipantcjj liburnas 
Arma rates : Clypeis circupendentibus altu 
Tollitproracapuf.roftratas ad ruapuppes 
Pone trahit claffistfufpenfacf carbafa ventis 
Crifpat:8i accenfi pugiles molimine magno 
In teretes malos filices 8C ferrea furfum 
Tclavchuttrcfonatfuncsianimofaiuucntus 

Aeratafij fudes-#curuse cufpidisvncofc 
Aptat:8tardcnticomes itbcllona gradiuo. 
Sicut in Actiaco grandifub lcucadc ponto 
Littus ambracij.forticum militc Cjfar 
Chaonio pharia dificcit in equore claffcm. 
Scu quando ioniis vulcania flucffcibus jthna 

■ 

Europae Lyb$<$ duccs concurrere vidit» 
Scilicet Aufoniis alaccrai Regulus ibat 
Nauibus exelfi fulcans vada lata Pachyni: 
EtpatriiscontiabellansprolegibusHanno O a a im. 

W 
7 8 10 11 12 13 14 t^B— 


Saxa relinquehat faris lilyb ja finiftris. 
Bellandicupidjcoeuntin praslia gentes. 
Depofitifqj vacantinculta ligonibus arua. 

Vfndi<j$furgente fpargitvagafama tumultu* 
Arniaproculcollifafonant:clangoreminaci 
Nartia feruentes accedut claffica pugnas* 
Quodiiflorentes,iftis infyrtibusannos 
Aegimus 8C tanto iuuenes fudauimus j ftu 
Quid no trifte putas feret erumnofa Cent& 9 f 
Ipfatremens artus:teretiqjinnixa bacillo: 
Hifpida;macra:breuis:canis rugofa eapillis: 
CaIigansoculis:curuato in pe<5fcora tergo 
Ia properat: fequir ccleri mors pallida greffu: 
Heufruftra faciles curfusauramq? fecundam 
Fruftra expe&am^; Nos fplacata charybdis 
Proiicit in fcyllam:(cyllg de vortice rauco 

Nosrapiuntfyrtestiterucprotamurin hofde 
Aequorisinfult9:fcopuli.vada.vet 9 .# vnde: 
Semper#a duerfis in funera currimus aftris* 
Etnihil eftaliud cultis Adamus in hortis 
Quaprimifinefraude dies cum liberanulli 
Pe&oramcerores agitanf.fyncera voluptas 
Impollutaqutcs animicum dulcibus annis 


f - 

Primeuacfugunitvitetmox afperacutas 
Gignitager fentess&noxia femina profert. 
Nam$ vbi laeta vou^ceffitlanuginis {tas 
Sollicitf fubeut cur$:trepidic| pauores: 
Et labor in fomnis .dubiicjj per omnia cafus. 
Bellacientitalcgentesmecbarbarushoftis 

Queritur:infultans noftris qui ftnibus inftat. 
Inter fe certare parant:#federe rupto 
Conuertere rigens in mutua vulnera fcrrumt 
Quof<$ peregrini dominos concordta mundi 
Fecitinambigua. regnode paupere litem 
Compulitmfauftegenitrixdifcordtapugna:. 
HaecvrbeseademvefaniacepitAcheas 

Quom caput Emathii proles a ntmofa ty rani 
Extulit: aduerf* celebres lacedemo Athenas 
In lacede. monios ibat thefea propagot 
Totacjj fubuerfis titubabat grexia rebus 
Dumc^fauentregnicupido:duf?deraiugut 

Cum duce fedifragotdu fefe copulat hofti 
/Uterinaltenus damnu communecoegit 
Ferreome8tfortuna fugu:«parere Tyrano. 

Nec genus Aufoniu tanta caligat herinif 

Italiatfimilemvidctimpendereruinam. 
q aauu. MM MM 

7 8 10 11 12 13 14 • ' 

Luee caretmefcitcjjdienv.fecucj? tenebras 
Crimeagir.no&ecp animis inducit#vmbra: 
Proptereaamiflbfceleratelumine mentcs 
Vcntura non anteputantqua venerit iram. 
Quod fi coniudis ln prelia viribus irent 
Hefperiegentes non oblu&atibus aftris 
Nonprohibentedeofedopem virefcg ferete 
In vetus imperiu poflfeflacj regna redirent. , 
Serummtcjj iteru tufco lata equora tybri: 
Sperchiuf<$pado:nfis Erymanthus» othrys 
Collibus-.&latiutrepidaret barbarus cnfem. 
Preda nec eflemus totienstnec thracius hoftis 
Per phryges 8C colchos capte$ £ helladis oraf 
Ducerct in celebres infignia noftra triuphos 
Ciu iles rixas 8t bella domeftica noftri 
Non regcs tantu at<$ duces fed milite mixto 
Dum piccna fugax populaturlittoraturcus 

■ 

Arma facerdotes diuoru altaria circum 
Ferreprecesfoliti toIlunt:paciq? repugnant: 
Quafonat anguftum fcylfg latratibus gquor 
Quacj fyracufio circudaturinfula ponto 
InfuJa ciclopu Jibye porrecta fub axem 
Feruct Martis op': calabros 8i Iapygis vrbcs 


In pugnabellonavocat:rapienfq$ fuperbam 

- 

Aegida gorgoneos pedtus circuligat angues: 
Et qua nubiferi medio pro limite montes 
Stant itali Galliqj folinouus arma tumultus 
Cogit&indomitofulgentes ^re tateruas. 
Caufa mali caput etrufce Florentia gentis 
f\ufoniec|$decus fummi violare miniftros 
Aufapatrisdemes.facrucjj haurire cruorem: 

r 

Ipfa quocj indomiti genftrix Ferraria Belli 
Pr^teritas auxit clades du ferre rccufat 
Imperiuveneto<$ ncgat parere leoni. 
Adde quod a(pe<flu e$U viciata mal/gno 
Arua negant vi<5tu.pingues ia<5tata q agros 
Semina velpereut vel inanes culmus ariftas 

ErigittKtriftimefforligat ordea fronte* 
Sifecudaceres-autlftiviribus agri 
Authominuftudiis vf|£uitinuida grando 
Pulfa per aerios magno cu murmure tractus 
Impellente noto ftrauit:longof<j labores 
Perdidit:# nimbis cerere glaciaJibus haufit: 
Et padus ingentes voJues ex a/pibus vndas 
lnfubruvenetuc|3 domos penetrauit:8t omnis 
Aggeribus fra&is agri vaftauit honores: 9 
•- . 

* *: 
i 


~ J 
I I '* 

^H 

zzH 

^^fl I * 

■*. - 

— B 
I 

— mW* 

" I 

31 * Nec ripistantir.fed&ipfisaltior ibat 

Arboribus:faIicuperiuma cacumina nautfs 
Curfus erat fugitprotheipec 9 omne |> agros: 
Altacjj montane petierunt equora nymphe. 
Sicut cu bellis olim ciuilibus vrbes 
Arferunt Itale:cum Cazfaris arma fuperbi 

Inuaferelarespatriosgentemcjjlatinam. 
Miracana#noftrisfortaiTenepotibus olim 
Nonfa&urafide-.Benadfparfa peragros 
Tanta locuftam nubes vt pinguia paffim 
Pafcua 8t exortas fegetes nemomqj decorem 
Temporis exiguo tractu cufumpferit omne: 
Nec poterat fumptis hofm folertia telis 
Fatales arcere feras: Caua tympana latos 
Impleuitflrepitucampos:necterritatanto 
Diral ues fonitu herbam radicibus imis 
Morfibus harrebat, vicina per oppida poftq 
Rumor iit Caperc arma viriconcurrcrc turbar 
Adfomuncmaluttanq nouus italacimbcr 
Regna pr^mat. Tande multo vix tantalabore 
Illuuies longis vix eft cofumpta diebus» 
Dura fames igitur triftcs populata colonos 
Sjuiu&exhauftis languefcut corpota venis: • 
* 

cm 1 8 9 10 11 12 13 14 15 Vulgus inops macic aflfe&u fqualefcp j> vrbes 
Pofcitopefruftra:8£ fenfim vitalia membra 
VidacaduttficcaCj pmutieiumafauces. 
Necpatresnatfs necnatipatribus f adfunt: 
Tanta perhuanu genus inclementia regnat* 
Nonlybice fegetes nopinguib' appula capis 
Hordca nSphrygiis fuccurrutgargarafulcis: 
Sed min 9 hinc danirminor hjc arrunatdolorq* 
Mitior .'fnfelixc^ minus fortuna fequetur. 
HicpauceXaterutiachryme/.crudelior alter 

Communeingetipariturus ftrage ruinam 

Hoftis adeftinoftr^qj ratigrauiffgruitimber. 
QuaRodani voluuiiaqusetqua frigida rheni 
Teutonicas fert vnda rates.qua perlu/t agros 
Ihfubres VenetofqjPadus.qua diuei ab ako 
Vertice fubieitos fpeculatur Brixiacampos 
. Occultu pluit ex alta deus arce venenu: 
Et qua tirefie. pulcherrima filia nymphas 
Colligithumentigremio lateqj recedens 
Uttus harundinibus cingit viridiqj papyro: 
Q_uaque pates longe fluclu fonatadrfa vafto 
Vltrices mors atra manus exercet SC altis 
Tabemadesfparfamcede coponit aceruis. h \ ■ 
■ 
* 

r • 


1 


4 
• 


ri / 


*-''-'- 


%M 


4 


>mm 


■9 


111111111 


IIM Mll| 


111111111 TTTT 


TTTTJH 


TTTTl 


TTTTTTT 


1 


tttt 


WWl 


TTTTTTTT 


TTTT llll llll 


.... 


tttt 


lllllllll 


IIIMMII T 


TTT 
1 


2 


3 * 


1 


5 


* 


^ 


^ 


i i 


3 i 


? 10 


1 


1 


12 


13 


1 


4 

i Qua fluit hetrufco furges vetus albula fonte 
Romanafqjinuifitopes 8C regna quirini. 
Qua gelidis fonat arn 9 aquis,qua magnapo* 
Impat Aemiliovicina Bononia Rheno (tef j 
Imbelles acrefq? viros feniu atqj iuuetam 

Pallida mortifero peftis craflata veneno 
Sternithumi:fonde<$ rotans e turribus altis 
Ardentespabulas iaculatur X vkera diris 
GaudTbus:8C penetrat flamatib 9 fguina telis. 
Huictumiduguttur virus leuar.ille fub alis 
Fata gerit:qloga humerus fe ibrachia curuat 
A Iterius patuJas aures arfura parotis 
Sufcitatoccultulongis fub crinibus ignem: 
Attonitu<jjcaputferiensvitaIia membra ' 
Occupat:at<$viasmorsvna gabulat omnes: 
Extollitqjcaputquacurfum fatifer humor 
Siftit:8£horriferu fenfim durefcit in orbem. 
Idcrudele genus necis hocimmane fercxcj 
Suppliciuhgcftygiorabies egrefla profundo 
Per<j domos humilesper<$ alta palatia regu 
SguitK occultis miferos ferit idtibus artus. 
Vtquando incautiviciopaftoris ouile 
Incuftoditum nox intempefta recepit : 
t m 

Si lupus heftern^ patiens ieiunia Iucis 
Sollicitufcp fame fuerit pe r limen apertum 
Adfolasingreflusouesnonmitigatvnum 
Ingluuie funustfcd multa ca:de madefcit 
Intotum f$uitc|>grege;ftc acre venenu 
Infontes fontefcgmodoproftemit eodem* 
lamqj cadaueribus defuntloca iuncta facratis 
AcdibuSteffofapailim tellureprophanfs 
Conduturtumulis;mhonoratifqj feruntur 
Funeribus;didu horrcndu: vifuq* trcmendu 
Pra:daferisinhumataiacent;8C tabe fluenti 
Circuftans tctro locus inceftatur odor c: 
Q.ua triplici conclufa pado Ferraria longis 
Cladibus atteritur dnoru corporapafiim 
Pafciitur per rura canes:aquil$cj? rapaces 
Effodiut dutis hoim caualumina roftris: 
Inteftina ferunt volucres:8tinarbore fumma 
Extapatrufufpenfadiuvidere nepotes: 
Mebrapater vix aegra trahes dii frigida codi 
Corpora natoru claufo nodu ore fepukhri 
Labituripfefuperfua pignora: Crebra fuorfi 
Sola domo vacua mater du funera plorat 
Culachrymis anima tenues exhalat in auras. * 
m 


1 #* 
V Multi atite occafumvitsevicina fcientes 
Fata fibitcondicj fuas tellure volentes 
Relliquias fodere folum glebifcp fuba&is 
Sacrato vini fe compofuere fepulchro. 
Rura filenr.vacu^q* fufs cultoribus vrbcs: 
Iura fori clamofa tacent:per copita furgit 
Cjramcm&extin&is nonlucent ignibusar^: 
Necfblitoscantusnecodores templa fabeos 

Acciplut.fqualctcjdomus:mutaomiameret. 
Quifuperatcladi:fuperu quibus irapepercit 
Coguntur miferi fua dulcia limina ciues 
Linquere:8tinmediis tentoria figere Capis. 
Sicutperlibycosfoletarmcntariusagros 
Ferre laremrfecucj fuos vc<5lare penates, 
Vidiegopertacitos faltus:8t inhofpita luftra 
Mole fub exefa filicis curuoqjfub antro 
Monticolas habitare viros:8C gramine pafci . 
O fuperi loca qui tuti fecura tenetis 
Si fcelere offenfinoftrotam diramouetis 
Preliafatveterestammulto funerc culpas 
Sat longo luimufq* metu: iam parcite: faltem 
Relliquias generis femeqjrelinquite noftri* 
Non animi tantu gentis cecidcre lating 


cm 8 9 10 11 12 13 14 15 Cum romana ferox circu capitolia gallus 
Barbaridstrepidam pulfans clamoribus arce 
Dicereteuerfe- fruftra fuccurritis vrbi 
Romulidar.regni&vitaepoftrema dies hsec. 
Vel poft canenfis lachrymas 8C funera pugna: 
Quado quirinales aquilas facefqj fuperbos 
Adtyrias iam fe laturucrederet arces 
Annibal infultans victo inueniliter hofti. 
Etmoxexaltobelloruculminepulfus » 
Languit aduerfis fatis 8t Marte finiftro. 
Non tantotremueremetu precordia graium 
Xcrxisinaduetutmonuitcu delphica rupes 
Non muro no arce dari ; fed nau e, falutem. 
Non ita mofee quonda miracula virgse 
Horruitattonito memphisturrita colono. 
Jpfequoqjinfyluis8t vallibus apenini 
Exilem ducens te&ofub paupere vitam 
Delitui qua templa petit romana viator. 
EtquaflaminiofugiensClaternaperagros 
Ducitab anguftiis vndofum vallibus anne 
Arce fub Ociaminoftris vbidida camenis 
Te&a Refrigeriu s fublim i in colle tenebat. • 
Nonfuitaufa magis ncc dade nocentior ifta i I 

<*• 9' 


Romuleam peftis lotigo quae funere plsebem 
Diripuit quan do veniens Epidaurius angui6 
lonioscitra flu&usinregnaquirini 
AbftuIitaeriuvirus:quipofl:eatempIa 
l Iundaiouitenuif.bifiduquadiuiditjamnem 

Infulaianiculfidirimens a collibusvrbis. 

~- CommunesCalamitatum caufe. 

""■ »■ * . 

f Eu fuperiii ficira velittfeu noxius ardot 

rfv ■ ■ 

H«heris aenos infufo lumine trao; us 
Inficiat;feu fola ferant contagia morbum ; 
Seu du longa fames hominu ieiuna coegit 
Oracibis vefci indignis.efcacfc nocenti 
'Impurusperrhembrafluensvitaliafanguis 
"Putruit.& dirum fubiens precordia virus 
Inferatoccultoproperatam yulnere mortem 


W ■ / ^ V Vnde malu furgar noneft dignofcere proptu. 
Ipfe tamen reor has omnis cocurrere caufas: 
Et coiurats s percufib federe diuum 1 
Aftroru terrech fjmul cocurrere vires: 
icch hofm genus haud vna Qbfidione tenetii ■-»$« Etnobis elementanecem fuperofcfc minari. * ■ ty+f^ ^- ~ ^ Necmiru quado Ionge gfauiora meremur r*i\ + Supplicia.SC longe afperfori verberc cedi» I 


Quippe vbi nec fupe^ pietas vbi nulla tona« 
A fcelere huanas phibet reueretia mctes (cis 
Ec virtus vieto vrsenti dare terga toa&a eft: 
Ira patris diuu fremit indignata furenfcfr 
Euocatexaltiserebi fornacibu9 acram . 


'1 " l o ,^ * * * *5 Progeniem:horrifer£ genus iplacabile mortis 
Etterras pmittit agi phlegethotis habenis; 
Plutonifq* premi imperio.de tnftibus orci 
Sedib? egrefia ^thereas noua moftra fub au^ 
Inuadut hoim c#tus:8t inertia flatu (rai -»*s* 4 r t > Pedtora letifero feriunt:it frigida tabes 
/\dviuupenetransaios:percfc intima corda 
Imbibitu virus poftq concluferit omnis 
Ad virtute aditus hoies impellit Sl vrget 


■ Quoftygieiufferecanesquoditis auari 
Spiritus inclinat: primi qua criminis au&or 
Monftrat iter latu : Placidaqj ty ranide regnat ♦ 
t-Jic iu uat immanes erebi moftrare figuras 
Tartareuca genusXub apertu ducere celi 
Lutnen8C occulti referare latenriamundi ^ * * ' Monftravenenofbpauitquglacte meg^ra; 

Cerbercich canis fpumis 8C faneuine Ierne, ( 

Me precor afluetu mires errare per vmbra* 

O bb.u ■ 

1 1 

■ 
+** l*** w 


*f+^+ 


* 


t*v* * m *** 


1 


f ■ ; 
1 
* 


p. 
■ .4s^^^ f f 

MM llll 

7 8 10 11 12 13 14 
* I Gryneimemoris veftrifcft fonantfa rura 
Cantibus&arefTiismopfera monftra ferete 

■ 

Jnta&um feruate de^:furiale peragrnen 
:lt pio vati comitesimor ?lqh docete , r 
^ Infandosftygif gentiscselucp perofa:. 
lam mugire folu cepif.iam rjubibus aer 
Pallet: #infernis furgunt afflatibus vmbrae; 
i Niffrefcitcfepolustmonftrisexterritalapas 
I ' Fertr£tropheba>a2radus:audtturabantris 

Clamor:8tomntgenu rabies confufaferaru. ■ f ^ -.-" 9 

l e Volathorrifonorapidi phlegethotis ab 
Insetialaftrftridete fupbia dudu; (ane 

i. a v ° - ,. •• -* *" r" 

Sicillamdixere fuperquiacaztera fefe 
TolIit:8Cextentofociasfupereminetore » 
Omniacouoluens:csecade fede baratri 
Crimininigrantempoftfe trahitoia popam. 
Huius ab ardenti virofus anhelitus ore 
Fumar.&obfcurisoriens a faucibus humor 

■ 

Defluit hippomanem acooy ta canifq? virente 
Tenariifpumamfuperansoemcgveneni 
Mortiferam rabienr.ftygiifex ima profunai. 
Sefuperiigenuseffeputat: veterucj deorum ' z 


& Semem 8C a magno fe la&at apolme natam. ™*% « 

Ardua frons; vnocfc oculo ftellata rotondi 

■*'■«* - 
Circuitus: mediocg fcdens in luminis orbe * * ~ 

Difceditfpaciis equalibus vndicfc centrum 

Hoc mfigne patris phebiq? ardentis imagot Dtfficnivulmgtaditungeftu^maligno ^ * * 

?^ . ° .* ° • ^ ■ v.*? > 

Innocuos mitefc$animosirridet .^it Q uem videtaeternis illuftrem laudibus altu 


Per virtutis iterveri confcendere honoi/s 
Culmenv&adfuperosniticelocfc^pinquum "1 '*•' v It grauis 8C raro incelTu veftigia profert 
Strimonie de more gruis;que femma campis 
Iatftaleoensrquastepfdofqbfiderelibras; 

St ' i i r rc ' ^ ** *-e- 

ivicinaferatorellumperrura viator , l/ . . 

Telaferesarcuinuemanucaputarduatollcs 
Clangk.8Ungentimouetintemodiapatiu: , ^| 

PauJatimcp viam lulpenio gutture carpit. -?* CwmbelJatorequusdpmjni frenat 9 habenij *^^^^<*a 
Ofteritans pedrus latum ceruice fubalta. rfy ^ 
. i '.. Cumglomcratbibiloletosipuluere greffus» 

° 4 •• ■ ■ w - « 


NunchacnucillacocuJos&coIla retorquens 
Spe(flarigaudet:libycof(f ^quare leones- 
Viribus albanofue canes du fe putat auras 
bbii. ia ** * •■«! ■»-<.• i 


11111 MM l ml MM I IMI MM 


lllllllll 


lllllllll 


llll|llll 


llll|MII 


llll III! 


Illl llll|llll llll 


llll lllljllll llll|llll llll 


MM 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 * 
1 
I V 
1% 
1 

1 1 
■ - 
1 * 
1 ' 
1 • 
1 

1 1 
[♦• 
■ p 
■ * 
v 
^^^h 
i 

B 
1 * 


^J 


' 
i • 
1 * 
> 
' 


— 1 


■ 
■ ** 
■ 
■ « ' 4 


i« ** w Colligit:8C latis fmitatur naribus eurum: 
Non fecushtc rabies ventofo inflatior vtre: 
Cum graditurvibrans altcrnis motib 9 armos 
Ardua fublatecircufert luminafronns: Vanacg proceri miratur corporis vmbra m : **** rpori; ^ V <f Et tacitis ardcns curis fublimia fcmpcr 
Meteagitat:tuidoq? fcdctfub cordc venenu» 
Contemptrixinopurviiltus elata feueros: 
Inflat&cp rotans turgcntia gutturcverba: 
Ferrenequitiuga:maiore indignata paremca 

Imperiavfurpattreffnichlibidine feruet. 

* , &&$& ■ *^ f» 

Immanfueta?ferox:miferis:aduerfa: minaxcjj 
Mitibus:elatiscontraria:nefcia pacis: 
Nefcia amicici'e:rixarum 8C litis origo: 
Dura:iUgrata:duplexaxo:violenta:rebellis» 
Improba:quidpictas qutd fit clemetianefcit. 
Perfidafedifragamdubiofubpe&ore mentc 
_ Verfat:ab excelfofugientiaculmine femper ♦*»• i 


Saxamouct:laudufempervcfanalibido* 
Sollicfaun pe&us curis flamatibus vrgct: 


, > •t> Nec vite ratio necopu ncc honoris:in omnc 
Sponte fcclus preceps ruit iplacabile moftrii. 
H$choimfupremaIues:immanc ferum$ *^ »i- *.»rc i**H* r 

*■ 


* 

* 


*^ * cm 1 8 9 10 II 12 13 14 15 


A *^C6 Thraiciofacinuspotuit fuadere tyranno 
Afper vt horrenda cumulans prefepia ejde 
Semineces artushoimfumanttacj exta 
Intuleritftabulis:& equisepulanda viforum 
Corpora queifami hofpitio laribufcft |>phani« 
Occultus pace fimulans admiferat hoftis* 
O fcel u s:o dira inui fae fpe&acula fraudis 
Luminibus toruis quoties capita alta JeuabSt 

■ <- - 

Thracesequigrandeshutnano fanguve paftt 
Et capita 8t teretes pendere extf a ora lacertos 
Cruraue cohfra&isgenibuscrinifue cruetos: 
Vidiffes faniae a mento per lata fluente 
Petfloratfubgrauibuscotrita cadauera malis 
Fractaa fub duris crepitabatdentibusofla* 

StsimoniusmeminitNeft';fcitbiftonisvnda« 
Traxit Idumei gen*hine vecordia regis 
Q ue magus ajdentis cadi noua figna fecutus 
Admonuit venifle deunifi cseca fuperbi 
Pe<ffcoris ambitio mete feciflet opacam 
Ifletad infantis fan&a mcunabula chrifti 

Depofitofaftutfedmensinflata fauore t 

■ , ■ " <^*" ■ 
Cacfarese eentislongott tyrannidis vfu 

Eftingens meditatanefas;necprifca paretu 
O . bbiij 

■fv 


yO V F 
* » ' 7 8 9 10 II 12 13 14 • 


I 


***** 


s-««* Secula par videre fcelustnec loneavidebffc 
Poftentas. per rura furens galiljea fatelles 
De trepidis matru finibus la<ftentiavulfi't 
Pignora:mebratimc^ fecans lata aruacruore 
Imbuit innocuo:matres vlulareper agros 
Audiuitmotana Rachehvicinaq, fonte 
Fluminadedupliciducentia nome & vndasj ,0 rf^ tff U4f kx- HinceftortaJues:quethraciare£na vetufqi 
r$edruimpenu vertit:Bizantia reeum 

Vrbsopib 9 coftructa:mari preteta : duob* 

■ ■ ■ ■ '/ < 

&egeoEuxinocfjfretis ftipata fedebat 
Sceptra tenes:puocp q gurgire bofphorosvn<& 
Colliait:hacfcytica irrupes Otoman^ab ar(da 
Inhdiis captam ferro violauit 8£ igni: (<flo 
ArxeratEuropes:8CinexpugnabiIe quonda 


A O 


**V* 1+ -w, 


IM** >* .<«. 

RomangfideivalluMachometia contra 
Armaiminasafkfrenanslibyecft tumultumv 
Hxcfcelemduxatchpares fubJime nitentis 

Imperiu celi fummacg ambire tonantis 
Aufapoteftatequantutentauitin altum 
Surgeretenariostantudefcedit ad amnes: 
Cuiusobingentetellusconcuffaruinam 

CjlTit: vt in latices C autem fi miferis altum < fc ^ IM< 

■ iititennolemqjfii jcapitvndacapad. 
Sic percufiagrauis moft ri fe pohderet tellus 
Diflecuittgremiuqj alto patefecit hiatu. 

Sicutadrafteis eu vate abforbuit agris 

*- „., 

Campus ;8C armato percuuit tartara curru 

Seu duado inferni caua guttura Curtius atry 
Claufit:8Celyfiostremefecitpoderccamposj 

Vel quando eledre primo fub iudice gentis 
Terra Corem fociofch altam demerfit m aluu 
Antraicitur grandi lateru finuatarecciiu 
Intcr fe ripis fummo coeuntibus ore 
More pilequotiens ventoconfurgitin orbem 
Inlatosabeuntcuruatifornicis arcus: 


<s - "■ Fitaj ingens dom 9 abraru prgcepfcg baratra* 
Illicfulfureos incendia nigra liquores 
Labut& dubiuquafi prima crepufcula lume 
Spargitun&trifticalliganttartarafumo. 
Hic funt lugentes mortis dom* impia campi 
Regjnat vbi fcele^Iachi ymofoi carcerematet 
Excrcens pgnis atiimas claudiq? tenebris 
Indignatafremitclaufoceunubil/avento 
Cumpiceasfrangutdamofa tonitrua nubes. 
Hec eftqua veteres dicut phethonta poetg I * 

\.* r 'U» 

t , ■-«. 

• * * 
•' 


Aethe reos do&i eu rfu s caufa (q* latentes 

Ignibus £ternis;fol eft qui corda fuperbis 

Inccnditftimulis:tumidof<* inpe<flora faflus 
Mittit;8C impatiensfigitfub corde venenu; 

Proptereaexaitolabentecardinefingunt 
, Audace aurigatfra ctifcp per aera loris 

SoJis equos caput Eridani merfifle fub vndas. 
. • 

Ad fuperos exitquotienspater arduus alto 
nnutt a fo!io:8C latum imperiofa per orbem 
Bacchatur: fupraqjfuastemerariavires 
f\udet:8£ infaufto amittit conamine vires: 
Scilicet otnne deocontranitente fupcrbum 
Euanefcitopus:fi'cutcuTurgit/nauras $ 
Erudlantis aquas fluclus:mox verticeprefib 
IJecidit:8£ fpumas alto demergitur amnes ^, 
Atcfthumiles iter fine nomine preterit vndaj, 

HocdocetalIophylus:folymc;qverberefud^ 
Depofuit frontifcR tninas animicft tumorem; . . i : rt - *♦? Ibat eni folo auxilio toracis & haftg , 
Nonope diuorumno v]Jo numine fultus 

r » -%*** ■ r lnpugnam:paruucftminax Dauida fupeibo 
Nequic^terrere fono conatus in cnfem 
Dum furgitmifibperferrea tempora faxo 

' A >\+\± vH * ^ I > +■ A f ' 


v**f 


tl U&u . J ■ -4~t ,- Corruit:8C toto diffufum iugere corpus 

puerehoftes-.turpich dederc 
Terga fuge!paruo<* gigas caditicfl 9 ab hofte # 
Sic quoqj de lufus curru louis ^mulus alto ^ 
Aeraconuexi fcandens curuamina pontis 
Flamiferuqj rotans alohaea per oppida fulme 
Occidi :£ cafu Eleam perterruit vrbem* 
Hecdocuit Phlcgyas genus exccrabilc celS ^ 
Spcrnerc:quos tethys vltricib^abftuIitvrndis^^^T 
H$c quoqj niliaco regi cu nefcia roris 
Terra diu folitas fruees vidfcuch negaffc t 
Sanguineperfuafitplacari numinafufo. -* 

Infuperos eadenatosarmauit Aloei 
Quidomitugrauib^Martetcnucrecathcnis, 
Sit fatis haec ?ibafTe:alii$ mcmoranda fupfut 
Plurimamaiorifcelerude principc cantu; 
Audiuitgemuit tellus turbatur auerni 
Ianitor:eccc nigcrnebulg globus exit opaca?. 

Iam turres regucft domos abfcondit 8i vrbes: 

_. , * -* •• 

Exhalatcftgrauenoximportuna mephitim. I 

Iteprocul mites anime •qug dulcia pacis 


*CM»tV 


* 41 'i VM,*iV Ocia:qug fuperos:qux ceftquazritis arcem: 
Ncfuncftus odor: ne vos contagia Igdant ■ 


{ l * 


< •" 


■•• ■ 
1 


* 

• 


-" 
■»^»^-^w^^ 


11 M 1 ""I 1111 MM I IMI MM 


lllllllll 


lllllllll 


llll|llll 


IIIIIMM 


llll llll 


llll llll|llll MM 


IMI lllljllll lllljllll llll 


MM 7 8 9 10 II 12 13 14 ' 


1 • 
ViJ 
■ 

«AW+vWH' *V 


Vipcree prolis.claufisabfcondite valuis 

Atnatprogenies mgn du pr^tertt orci 

Monftrum fecudu Inuidta. 
1 . Iuoredaxtnftifur2esA.cherotis ab anc 

r Pallidust&mefto demiffus lumiavultu: ,f ^'f* < 

I***- Obliquuq?tuens.rcbu»gaudere fecundis 
Nefcius*£raviruclaris fignaca triiiphis 
Dcntc tcrcns tardoq&mouens veftigia paflu: 
Murrwure nuc tenui nuc fulmine vocis aperto 

Percutitinfontesibonavultualienarnalisno 
Ingemit:afpic!ens:8tfe!legrauatus amaro 

Tabefci't:quocuch lerit teternmus orts 
Spiritusagronl virides interficit herbas. 

Ggtera nonulhs parcunttcertifqh vcnena 

.. , * 

Graminibus magicaqj lolent mitefccre ligua» 
P5ticamagnanimucelebrat medicamia rege: 
Quefatis obftareferut: hisille folebat 
VirusStocculteinfidias cotemnere mortis. 
Tangergcgruleitquamas&colladraconis 
Phafias aufa fuir.tantu Medeides herbe 
Virgineec^pcespoterat: Hecatefqj liquores. 
Marfus in aufoniis Vmbroru vallibus inter * 

c « 

berpentes impunecubat;hbyecjper agros 

<^. \ Mv Quafteriles vcrfat nigri garamates harcnas 
Nonmetuutpfillicolubresmo fgug. neparu 
Spi'cula:nohydrfmorfum:no afpidis horret* ,- H* »♦>" *xi»a^— — H?c fera lerneo rabies maculata veneno 
Omnia depafcit.null is innoxfa nullos 
Praeterit illefostnulli manfuefcut m pmnes r t*-/-c Inuehitunquod agit no eft fanabile vulnus. . 
Non AmythaonuproaciTc Melapodis vlla 
Carmma:thelTalicis non ledtae i motio^hcrbj 
Phillyiidemauibus:no Coi fancta' masiftri v^^v4r< 
Pharmaca fufficiat;clare vc Machaonis artes: £&**"* r 
Nongenitor ftygiis Jaceru quitraxitab vndis 


&& ^Ua*^-v 
Q ueiuuat iftiu svarias cognofcere fraudes 
Et per aperta lates deprehedere fignavenenu ■ ***- » Multiplices cafusSClongapericula cernat 

MO 

Fatidiciiuuenisrquidu pr^faga parenti 
Somnia narraret fratru liuore fubaltam 
A&us humu pharias tande migrauit ad arces 
H-uius vt infe&os genitor cognouit amitftus i > w i*^ M" .> * M^ 


' 


Erpueritunicasmendacic^de rubentes 
Heufera clamauitdulce fgiufiima t natuin L ^»-*» *V»«* .< 4% * «&*<ai ** ^**. 
*' t i • 


[ * 


• ' -1^=1 Abftulit:& lu&ucarios confcctt amaro. 
Afpice coutofto SaulisconuMa telo 
Inuidiaeg fatoaintercouiuia plantus: 
Et dauida inopem comitum cu paupere turba 
Irc per obruptos deferta cacutnfcia montes 
Et ccrtam nefcir* 4omu:tegemcfe fub antro 
Deprehenfum:potuit feruo mitefceee:fi nfi *■•• 


Intima tabificus viciaJTetpe&ora huor. '** Q^ui^eferaprimos difcordia femiafrarresr Etfcel^&caposgetManacsede madentesi' 

Pretereo vateriv.mcn quem Ipuitus orci §£** 
Percuht&trillicla.ulTrbabiloniacirco. 
", Ipfediuieiuniaiacens anteota ferarum »-.»■.. 


Atcs famefcenres animalia fazua leenas 
- Indomitum fregit fuperum ptetate furorem. 
Pretereopulfumpatria reducemqj camillum 
; f*» --.'^o ^^»fc***»+* v \ *** .V*-***y Rapta panopheo referente fiana tonantu 


• 1 ;-;Quis furor ingratos dux preftantiffime ciues -*«***** 1*4 •- -.,!., f -1 


Scypio/ quefortunatuam tulitafpera menie/ Vtpofteuerfas tyria: cartl arthasinisarces 
-7: ° A»*>>~t Partacj? bellado libyca: cognomina- gentis 
Cumtuacofiliis eflet melioribus actas 


Vtilis & vires ad ciuica munera proropte + ;■ 
14A.I :>. 

4 ■ 


■-*■» ^* -■ , .. s r " Qui rigidos enfes:quiferrea bella fubegit 
Exul ob inuidia patria migrare relidra 
Cogitur:& duros interuerfaturagrefte's. J**» f**/ *<***•***' ^4*J7 1 ^" ^ w* 

Iurafpri8Jciues8Carpatam]iquerisvrbem/ - « 
Nummonuitpietasvirides feruataper anof ; - w - 
Publica priuatis preferre negocia rebus.' 1 

Caufa mali liuor.fuffufacft lingua veneno 

— . , : n - ,-?— v - ,; - *§n* 

Tot clara inuicte mohta extinsuere laudii 

. •..#* ... . ,,.„.,. *•.../„,? . 

Fadatotegregia partos virtute triuphos. ^t^ft 

******* -y—^>* \ .^ j 

&&*£**{£ <9&+?*rf 

— <^.*wV . . ^^ 

AdCereriscouerfusopusmorefchparentu • 1?Z, 

l_iuipeluliac£leruantcognominalentis: -^- ^, 

Etquibusilluftrem fecere leguminafamam: 

# ' . , " ' *"" ' ■ ■ ■ ■ — >s ~ ( • 
Triptolemicurauitopesimitatus Ofitis 

Alcinoi /cfeenis ftudiu ceu poft ea magnus - «*"*»*' ^ 

Cefaris & fceptri pofito (plendore Di< 

Hortoru didi cit cultus incidere vites; 

AtqR piri fe<fto malos infteere trunco 

Q_uo fit adoptatis lignu bis fertile ramis. s - ~ 

Humetflare folum riuis:ferrocfc b icorni 

Peftereluxuriem rerre:redolentia fulcis ^f^' 

..X ■ ■•—■■ 

Gramina virgineosinduta rpf^ria vultus v ; ^ 

Lilia: narci(Tos:vioIas.flentes hiacypthos. 

Purpureif(jcrocufolifs,metha<$,thymuc5 
O cci. 

Dioclcs: - - - £ . 
uWU«0* 


w*- 


i I 
\ •'* J 


1111)1111 II!!! Illl llll llll llll llll llll 
L 2 3 4 5 6 

8 9 TTTjTT 
10 11 12 12 14 I 

w ^3 


■ 
■ 
1 ' ' 


h- 1 = 
£* 


1 - 
1 * 
1 > 


h- 1 ^ 


^B 


Ln ^J 


1 


h- 1 ^ 
<J\ 


1 i 
1 »- 
I # 


h- 1 ^ 


^H i 


-J ^ 


■ ■ 
1 t 


h-* ^ 
co ^ 


1 p 


H* — 1 
PansereKinnocuisvitamtraducerecurts. 
k Vnde virofortidamnuparat:indefalutem 

"V Gtenit:8CipfefuocaditiAusvulnereliuor: , 

Pluribus exelfa vel opum v el honoris ab. arce 

■ ■ . . "* ■ • . - 

V - 
,> 

» j w. 

Profuit ad modicc fortis cecidiife quietem: 
Sicutetiiquadorutilatno6bem<jrubenti 
Ore fugatcarbo in cineres atramcafauijlam 
SoIuiturjextimfHsficefTemisnibus ardor tumore. ■II**»*-. ■-- .- . ■ . . »*14 ■' * 

Secui&nyllatimettficmenshumanafuperbo 

Tabefcitfaftutrebufcft elata fecundis 

Torpetat ex fe&o viret euigilatqj 

Inceptumrepetam 9 intertmeremurauerni 

Militiamfamis8imorbipugne^parentem: 

Zoilus his atflus ftimulis hoc perc/tus eftro 
Inachis&quodampopulosciivenitadhofde 

*: • . ±s&'t - ■• "*— 

Diuimj audaci du carperet ore poetam .,. mjz 
Seu(S™asfeuMeonif Colophonis alunum 
Regis adimperiji pino fufpenfus ab alta 
Triftia niliace fecit fpe&acula plxbi . , 
Sicpereat:quicuc^ pios auferre laborcs 
Nititur :8i facro vatu non parcit honori» 
Cctcradiduru fuperhis crudelisjmago , 

Tenuit immanis moftri venientis ad auras 

-T5^ ■ 
* 


Imperecumaemc>:fufispettergacoiubris ^' 3 VN»- 0« . v ^"i.0 Circueqratdoirninafuric-.maibufcf flagella:' '. I7t^\ 

Vmcula.flamiuomafcft faces.8ifanguine ticla 
TcIaferut:vehi?plauftroftridetefuppellex ^ ^ 

Martiailonceclipei.galee^micantes: 
Conorucb<ube;fttepiturcttaudirur equorumt y**~fc 
Etptoculhimitu campus fonat omnis acuto 
Monflrum tertium Ira. 
* '*"£*« , W i Raminax;6diiq$pares:mauortisaiuna: « , .~fl 

Secuaoitidomituflygiadefedeturore , ^ ._ Stentoreaquivocetonaf.quigutturelato . , ^^ _,^ ^ 
Fulminar.&rauco refonas damore fugacem > - 
Pantaciam fuperar.mugire tonitrua dicas: 
HorrificacR fremcns eratas voce cohortes .•; 

In rigidos enfes altemach vulnera mittit. 
Saneuinolenta craui vibrans haltiliaterro 

Bella cier.rixafcR mouens-.hoftemq) laceiTens 
LaB"famanufq3tremit;fcinti]lantlumiatoruis Fultafuperciliis.ftrepit#c6uitiaia<£fcan ■ 

■ l£%* "»' s Bacchatur.fi forte aliquo nequit obiice p^nas 
Sumere;vmdid:asinidoneatempora differt: 
Fir<$odiu;quodlcngafouensincendia ped 9 £**! ,f -V ViiftStaccenftslambitprgcordiaflammis: 

*-~ ... . 

- • . ■ t 


i .*, * I 
• « ■ 

Nil pefi nil mentis habettcito mobilis.expers 
* ^ ^ Conniii.voIatinpusnatretinacularumDit 6 ' ConfiluVvoIatinpugn5:retmacuJarumpit 

■V*- .Legemodocfccarens:rabidoftimulatacalore ■•»-'- "--'■^Nonigncsnonarmatimet: flammatiatantos 
!!Tj Pecftora cocipiutaccenfi fanguinis eftus: v 2*»4U*1-» ^^ ; ^' Quoferatimmariisfuror&grauis impet 9 ire; 
: . uf a* Fabulateftiadseprifcismoneteruta chartis. 

CumferusOenidesapruCalidonia rura. 

_ >..*,_ , Vaitafitepremeret.pcerufociaJibusarmis 

Auxilutc_fccanuMpumanticonc_tus ira 

Fulm.ineoc& tremes aethola per agmina dete 

*r,Trrumpebat aper:noijilIudenfu virorunr 

^l^T^^^^^n^chinnitus celea? tremefecit equoffi? 

Srrenuus arretfhs hirfuto tergore fetis 

'«w *aw * rlammiteris ocuhslyluas 8£retjarupeos', ~X ^w ^ Ouafuroivrgebatrapidopfpiculacurfa 
^ Peracanunctusvenabulaqiiplaruebat» 
<<& u ^Nonfecushecrabiesardentipercita bile; 

• Luminibuscecisperapertapericulaferturt ^, -•-NaEelfineos totiens ciues in dira coegit > Excidia:8ifuriistrepidIinuoluetib 9 vrbem 
.h vw ^ Inferrurueretatcftfecuribuxardua tecfla 

^*^Detrahere Stpatrios flamis violarepenatcs 

4.' ■--Cw^ *4*/-Jh* 
<<* 1 ■ T «? ^^Vr*W 
I i ^jut, ^iw 7 v i *4****^***fc* 


Cotnpulittantiquofch patrum delerc Iabores- 

F-J^* - ■•"» •■ 

Sed Doftq domitis fcekru ceruicibus au<5tor Occidir.& rutilos Serre concordja dentes 
Signa tulitpnmispopulus cu patribus alte 
Defixisvrbanaquiesradicibushefit: u 
^tcft gradu femper manutrerpubhcatirnio LO\*v*U-1^^ Heceaderabidu couulfo pectore fyll.am 
Oracruentatufuribudaanimacfcyometem t»-* 1 ^ Sacrilegacelerirapuituibrtrtarafeto/ _ 

V ifcera natoru manibus lanianda paternis 

uv '-• ■■'■ ,-r" v f "•T'" f , r 

Prebuit Akides.quom lulus imagine talla 

Sanouine feclauit lew dulcicfe fruentem 

Pace domu:fuit ira viru que, lufit imago. 

Ira draconigenas aciescadmiq? nepotes: 

Fraternafcfemanus alternacede rubetes 

Implicuitloncisbellorumambagibustira 

r ...... -. .fj.'.. -\"..„,< - =*...^ 

D/ruit excelfas vrbestatch indyta quonda . 
Oppida:regalefodomoseuertitaba&is Cuubus:aeriasturresdeiecit:8C arcus 
Claratriuphales veterumonumenta Iaboru* N\**%0% His ac;cenfa focis italos pulcherrima regna 

Etmaohi fpecimemundivexare coa&aeft 

Barbarafeuicies 8iinhumanifera vulgi 

O «.# - 1 t * - * »■ .' •#, 


■ *»' ■J 


• , 

t * 


ColluuiesjRomaindicio eft. Svllanacfe tufcis 
Vrbs diuifavadis.necnon reoinacapu^^ 
Hetrufc^ quonda modo fola Bononia gentis 


Etvetusapricorecubans ln culmine Derton 

P— _— — i . ... •>— V_^.»,/,/ : 


**> ¥****■ -^ •* 


* U*_-A 

i 


Cuiusadhucextant vacuis Veftista campis: 
Semirutg moles:lapidu fradlea columne. 

Vicula:fingult 9 :lachrymas:fufpiria:plactus: 

yalIorem:vigiIeft*metus:tormeta:cmcef_fi 
Verb<?ra:peitifero rorantia tela veneno 

Frotulit;atcfetens hofm crudelibus artus 

»~-^w- ^». ,-,.>*i.„,, £4_.i -__v>_/.„.„-;^ 

Obie__ans:variis impleuitcladibus orbem. 
_*_--— _•__*_> __£_«.' -_*-_-s_«ia *_**** __f_v_ 

rimcmulte exihogentes aliena fequuta: 
Kegnafuis orbjpatriistficfilia diiondam 
Tirefi^gemmiMantopoft dui*a Creontis 
Seruicia in Venetis molita paludibus vrbe 
VixittSC extrude fua nomina tradidit arci 
LaUrhedontia.de tcuctii falamina petentem 
Expulit ira patris. Q uid te Neiphylas.Helle 

n** i>**~^_v _,vt-Vb^ ^Uv_*- U_- '<_*>&,$ ' tyJ*j> (,*__- 

Q uidpfugu meore phrixu feuuq. athamaW 

«*" <Ss? ____*-«- *■__- ' ___*_* 33 

Atch nouercales furias odiuch minaxch.-' 

__yf£- n^uui _~<-^,!__7_ -? 

AddeMiceneQpenas_-funerarecem _ / 
Matn intentante:m e ftafch acamenonis edes: 
At(j lophocleo celebratos carmine plandust 
» 


^l IfifiJ AddephrygesgemfnosAnte nora fludKua* 
Aenca ignotu decorares menib^orbem. (guq? 
Hb^aliofaircpatnisafinibus a&os 
Loftga per exilia 8t cafus mifere #niftros: 

Hac rabu& fuccenfa fe ram priemeia coiunx 
Induit:8tduplicicreuerutaggere dentes: 
Longaq? fub geminis furgentia naribus ora. 
Succenfi manfere oculi:8C tn$ulenta txunact 
Fronte fuperfilia:8t latrans iti pe&ore virus. 
Quidmemorem feuefurias odiucfe parenti* 
O ue miferosnatiflammis fatalibus artus 
Vltranecefratru:8t matreiFoblita cremauit. 
Vix ea finiera cum formidabilis ire 

Caftra feques aderat Rygiis noua beluafignif 


Ineenticomitatamamr.mendaciatedtis 
Vulcib 9 8Ctrepid^ dubia fubimagine fraudes 
Ignotif<$ doli fub veftibus agmenagebant: 
In medio ftipata graui regina tumultu 
Tollebatnigra vmbrofam fuIJigine frontem. 

Q_uartum monftrum PhiJargyria. 

a Vrifacrafameshecefbrerucfc cupido 
Improba:diuitias amorinfmit? hab-Jdt 

Hecnuminifitis ardefces immenfa vorago 


- v 

* , * t 
1* 

i II 


Tartareis emifia vadisimitata rapaces 
Vnguibus harpyas armataqj gradibus ora 
Dentibusingyruquales quantofq* Elephati 
Aethiopes Tndiue ferunt:finuatur in orbes: 
Et nodos in fe redicns coma denfa figurat 
Tcpora necvelat fed agit fufpenfa tumorem 
V ndicfc furgente nudaa recedit ab aure. 
NecfoJu vigiles obeut hirfuta rotondo 
Temporacircuitu verufub vertice cano 
In^efuice micant oculi ceu florea ferta. 
EfFigiesveterivu]tuf($ fimillimus argo: . 
Sed magis introrfum fcrobib* fubduAa cauac (tis 


Lumiadifcedut:feto£aq?^minetatri 
Syluafupcrfilipmaciesfqualorq?peromne > 

Corpus;iners dicasmoftm:&vixo{Tib9 h^ref 

Sed aemims quotiens opus elt itanmtur ahs, 

° ^ -i 

VtcredasferriboreamZephyruue per auras 

Prgcipircmve Notum:lucrifinunciafama 

Surgat: vt acceptu s nares odor imbuit auri 

( ° * °*T" ; AV0 " r/ ^ ^ ■"'■" 

• Eleuatingentes alas &lumine fixo 

Vifa petes quicqd falcatis vnguibus aufert; 

Stulta fuos nuqua venturu feruatin vfus. 

Sacra.deu.fan&as. leges.pr^claraq? gefta: 


4t*tf**4 £»**■ 

M o> Scriptores rerii egregios.celebrefcfc poetas; 

Quiprocetjz laudes chartis ftnomina madat: 

Etquicqdnoaugctopes aduerfa repellit. 

Sola iuuant qu e lucra ferut: fint cetera quanq 

Laudibus 8t precio digniffima c^ter? fordent* 

Sicuthyperboreis rutilansinvallibys aurum 

Gyphesamat;auidicfctenent: vigilefcfc tuen£ 
*«. ii 5 «** 

Vnde nec vtilitas oper £ preciuue laboris 

»• : H 1 • » IM^W Sedmetus&cladesoritur: ficpe&us ahhelu 
Peruisihsmonftrigrauiorecupidinisefta , 

Feruetopescumul5s:quasolim,pdig 9 heres 
Diftiper.&pingues feratincouiuia menfas. 
Palafinulato exhumerisdecurrit in imos 
Lapfa pedes:manic£velatextrernacapaces 

i £4+0 * * 

Brachia.quas vbivult curuos demitit invn^ 
Vtit hisquoties op 9 c velfingere mores (eue. 

Velgeftufimularefidemvel fallerequeq 
Sey furtum celdrerman 9 leuis : apta t apinsc. 

Perfidamestnull.fqjpotes mafuefceredidtis. 

■ . 

IndignasdignafGhpcesfurdaaccipitaure, 
Vtproie<5fcabouisdetrad:ograndia tergo 
Vilcerapercipiensoculis velnare fac»aci 
Vulcur edax auido coruus ve famelicus ore 1 . » . » 

** 
V O =m 
' 

* 

Couuolatadrefolutagrauicomriuiatabe: 

Sic ad opes aurua cito fitis ifta volatu 

Fertur:8t ad nudu fpolians fragmetabreuefcj 

Relliquias ftudiofa Jeait:gremiocfcreconditf 

Nec cotentabonis diuu quemunere tellus 
ProtulirinpartefceleBJVocataftradeokij 

Exercetchprecesma2icas:8tconfulitaras: 

cw«-4> ** ..jp/ ^v.o^S ° ****** 4&toi*a 

Infernofcft vocans manes^alraria circum 

$«s&1 *~IW vJfiX* j&JS&.i*' "**& M**Mv»0 <v<««?*0 

Noi£ltirnasadhibetveftes:tetro(^ vapore 
Orgiaperluftrat:ducefq$in puluere circum. 
Murmurat:8t variis diftinguit figna figtfiris* 

Extacft tyrrheno ritu fcrutata rcquirit , 
Thefaurosqueterra tegittliuentia plumbi 

Pondera:# argeriti gJobtflos viuenris &fera 
Artifici medax vertit medicamine in auru* '^ 
Falfaqj cu veris iungens cii doride bacchu 
Cu gemmis fragiles hyalos cu palladis imbre 
Mifcet Arifteifuccos&cereamella:' 

Mentitukfc nouas hico errore taciente 
Confecftis feniodeludit mercibus omne 
Turpiter emporiu lucricfc Jibidine feruet: 
Et totos hac arte dies cofumit & annos» 
Vtc^diestriftificnoxabit anxiamonftrot @ 

' ■ NuHacb pax vfcio rodentfbus intima curis 
Pedora nuJraquiestpoftturpia Jucra diurnas 


•*V c ■ 


■ -**.-. Eraudis & exlegem queftujfi lumina fomnus 
OccupacSiduro furatur membralabori- 
pictus imaeinibus formifchfugacibus aftat 
Morpheus:8t variisfingitnouavultibusora» 
Vanacft fopttos ludutinfomnia fenfus; 

Nam reru tenues vmbras fimulacraqj feruans 
Lubricus aftiduis vtfluxibusambulat&umor 
Etnucfumapetens reptatnuc ima relapfus 

ntracauernofi capnis regat:itc& reditqr. 
Nunciterobliquufinuanstnuc tramite redlo 
Fertut:8tipfefibireditobuius:autagitarcum * 
Indextramleuamuecadensvtpellit 8Cvrget v{# 
Fumus&ingrefficauafpirametavapores: 
Sicrerufpecies variisconcuvf(bus;vtfors 

Obtulit aut vfus vel vis incognita celi 
Spirituuuepotensinduftrianocfte filenti 
Diuerfooftentantdiuerfosordmecafus* 
Ceu varias voces diueriaanomina rerum '^V Si nouus inuerfis fureat <;ompagibus prdo 
DiiTormeseadefaciutelementafiguras; ? Hec duo Roma notis & amor copoim 9 hifde. I ■ .."• »• ■ 

, 

,f j W 7 8 10 :: 12 ■» * 

III II 

13 14 


r ' — _____■ "■ Ti 
-V*_f conucrfo 8tretro redeuntfc m< * 
I * 


M 


^r 


1-1 J 
h-» 


1 -* 
H i 


LU 


1* 

[." 
1* 


1-* ^ 
Jbi 


i 
^K 
B 


h- 1 ^ 
(_tt ^H 


• * 


h- 1 ^ 


■ ■ 

1 * 


-J ^ 


■ i 


M i 
co J 
> — 1 

' 

Qugfimul achra magisvigilas exerceyiivnu. 

^ «_-+-_^ _*\*&w_v ^^ /_-**_w-. _*c/ _,^i*i- 

Nocfl. reuertutur: verifcn fimillima forniatui 

j f n * *^ 8~~Kk «-_--._ ,,^ ^5k~i«» 

Oltentaturopescupidoquiatempore Iucif? 

, ^•«* i V~v-*a- o-^ t-S **__^_._- ,,,A __«_, fryiUttyl 

Cogitbpufpecies: _-icer quodluce frequetat 
In tenebris repctut _4n*otocalle recurrunt. 

f**--.*— . - ____*,_'' _- . 

i w\V^ v-^-r/.i.^.:. Cjccac^ prjteritas iimtantiir fomnia curas.. 
Liuomtacitisergoredutnoxhumidapennis 
At<_? u?porifero_iiiueis argentea bigis 

__.-_ \ ••■/•>*-/ --y-w- / U --^ ~_3W/ ~ *f«*< /^v^_;_/ 

l.unavchitradtos:fomnu?pcrrurapvrbes 
-#_&_ 'JEK___Wj^v*iw *ajfc**f/ * 

bpargitljthcomedicatapapaucra roret 
-_tvigilesabi_;itfecretaincendia curas. 

P „Y_-* (JL_ / „,w *.__«-J ,-**»«-_. 

Pulfgabeutceleresadmftialimina ditia : , .. , 

_~_<___^_WuV ^^ '££& «U 

Atq. Jeues herentfub opace frond;busv Imi: 

Surgitibiavalidisradicibus-.Ulius eroo •__* 
"^L a J ubvmb ^ o(lshab,tat q u ei o mniararnis: 

ln rhalamoshoim ^tenebrofa cubilia ducut: ' " 

vitlf-uc\r~/_'s_.,U.it.;_.';__.. - 


anti$ luosillis vultus vocecfthabrtuch: 

Ti. ■■f-w' /,_---■ <s,4*_a • ^,- 

uia per obfcuros capitu delapfameatus 

A-i.vigilefubeuntanimu:cafuf_B figuris 

^ ob iteC°^o^a^cor4a iaccntum , 

bollicitant:necvanaminu.c|verafatigant: * Interea circuvittus SCanhela frequentca 
Ora volant curezmojcoj vt fopor euolat intrat 
Mordacitftfccant iteru precordia iroftro» 

4 ^ ^^b & £ Heceft: queticiu volucrisferitprc cruertfo 
Aeterne^atupene^ternocjjclolori, ^^,.,,. _ .^ 


***** **;,<• & * "/ _-— 

Moftruigiwrfiquadoquiesbladita foporem ^^ 

Reddiditaut auro infudat:fubjttaue jurto 
strm^nVfrugifere Cereristvel fania plancjt ^' 
Horrea:veI duradecuflbs grandine fradus: 2T* - "» * 
ErTufamue fretis merce deprehefaue turtas 
Atch iteru tradtat fub no&e negocia lucis: 
Totaa fub cuiri§ itvita fimillima morti. -^*** 

Hec aim turpi maculans8C corpora labe 

.\. ^^«tf Jr» #**&*•* r^C 

O uercre celelri preciu promunereiumt > 
^-^Ut /&&**#' ■ A&- . , ^'W'^' 
Vanach compofito mendacia fitvSy 

Q' uado craue facro morbu Naamanus l ane 
Abluit 8t pueru fpoliis onerauit 8t auro. *~^ 
Heceade fceleru genitrix frauduq? magiftra 
Reginam libycis pofuitCR incollibus vrbem 
Aere viro.patria fpolians.peregnnacf circum 

Aequora-.per rapidas fyrtes.p barbarapeJles 

Reana diu profuea terris iadauit 8C vnda, 

Hecpriaminatu:cuiIonga pepercerat ira 
O ddi. 


^>«<w^ '4i^\v^wi 
♦ . . \ 
Wri - ■ — -p- 

cn^3 • 1 

l 


•' 

i uw *'Martis SE a patria procul obfidione latentem 

■ c^^ : Thraiaoiuraeianocuumucrqncpcrcmit. 

Ahfcelusahdiru fil^u&multa^pian^a^ 
Sanouineprimaeue itnfaerbffub floreiuuente 
IgnarikfcdoKpueru niltaleverentem , 
Perfidus obtruncattplacidu rofei dccus oris 
Et rcgalc capiit fimplex finc criminc pe&us 

^«^m^W <** ****** ^^Aftt&oJW* -i k- 

Etnatas ad fccptra manus veniamdfc precates 
Vulncratimmitisrcpctitofepuisftflu. y 

%wi» M*>te .*v*ag _^o ,,***rc0*x .*v*»*>^T 

Prctereo concifa fui qui corpora nati .^ ^k 
Diisepulada^ded/t:qm^auroveJd,t tt^ 

QuiCj fu^^H?J fu P cratu ^Sl 
Exanimu phryeio verTatu pulucre coYpus 

Mifitad extremosignes patriuq; fepulchru« ,, 
No prece no Iachryrnis mot 9 no voce paterna 
Nec mifero cafu queruli fenis ummemor ofs 
Iufticie fola placatus munere tandem 
Hectora reftituit priamo;fua pignora patri 
Q mcfcpervndofudulces neperderet equot 
Diuitias retro conuerfa naue per vndas* 

Ad patria # feuosVediit no infciushoftes 
O uiadeumartibus rapienspendentiad 

Sacrilegcns fupcru vanos irrifit honorcs» n* 


Er qui furripiens auri duo milia ppndo JH^ UV*t M ;\ *i ****** =**<* %Vi**CO Er lateres futuosfucata fubintulit era^ ^ 
Vte?nuserTrcnuNafamonqverfusiauftros ZOuXWr Incolit ifiacQConterminaruracanopo; 
Naufraoiis vi&um querens gaudere procelhl 

Tuibinibufc» folettfufafcfc _• $ #Bp«J«J 
Colligif.8: nautas ad punica littora pulfps 
Auxtliu fimulans violat. Sic improbus aun * ■ I i 

• :_* 
■*♦ ->*- Raptorinaduerfisqueqfivideritangi.i 

Cafibus exultat:fi&6c_ aftutior ore ^^ 

Dum _pmittit opcm fpoKat.pdamdj re portas 

Celat.&exuuias occulto congcritantro: 

Hec quocs venalemCtanti gscrederet orcu.'') :Z3«3*?^5__* 
EiTedeufecit.Semenceleftepiandc^^^ 

Prooenitu fceleri. diuine mcntis alunum. 

•*£> V"- 


^wVireineoffialitugremioxrimencfcvolentcm ^~^ 
Soluere # antiauo contra&a fomite labem* 


Soluere#antiqu 

Dira famcs auri culpj regina parenfq? 

wt 

Perdidir.indignofignatuverberecorpus: , ';:__^^ 

Cofixu caput: 8i duplici manantia rore __ *• 

Peclora-.pallenrefchgenas: frontema cadete 

Ineratcmoriensplebimoflrabatab aita 

Arbore:purpureuterraabforbentecruorem. 
O ** ddii 

# 1 6 8 9 10 11 •. * 


,_."«' ; 


_^v 


* ■ 


' r _ * , 


' * ■ , 


't ' ./ 


■ 


' 


*»** 12 13 14 


I 


cn — ■ 


- >»-~*«$tfL 


> 


• .; W-t^H' 


Funeravirginee prolis;largocfcmaderenfi 
" ^ ••* W ^lmbre gene vidf ex alto telluris hfatu Defi eformeprodire chorutSartagine Iata 

isagebat: •vv ■ 

l bigniter armatus veitigia lentus a< 
Quem contuiacohors cultns armiicj popmj 
Preita fequebaturrpatinas vricrou» lebetes 
Vifceraojoblogisverubus conrofla gerebat: 
His comes inbellu turmis vemebat lnerti*^^ 
■ TurbacanugrefTutquoru cutis afpcra multa 

jj n Fluxeratin fcabiemifanieqj fluenria hnguis 

...-. ■ , Vlcera]ineuebant:8tcreboardentiamorfu 

|p^^ terga:8tfcabras prurigine clunes: 

BaT "X^&^ QuintumMonftrumGaftrimargta. -^ 

Ocquoc»cebercismoitrudetaucib 9 ex« 

. *?4&»*fi&' 4 RidictilumapicuecatiuttfrosDmiet alta 
£, ^u^c ^^Labra.cenas.oculof(fttumes:fubgutturelatf 

^ — ^^*^Surgit:8CinflatutoIlit cutis vuida pe&us. (to 
rfisr Trita.breuis:maculatamero 8£piguedieveftif 
^iwy^ rhenesclunemcfc tegit:ventrcch profufu» 
/L**w**a~ Karachcolhlis eereveinoiamutat **w ** 

Poplitibus:curuisputruerefub vnguib^ efce , i * f 
MIIIMM cm 1 :: 9 10 11 12 13 14 15 16 
:d~&: . < ^ u^ Adlumbostadvtrucfelatus Iachrymatia circu > -^-^A; 
Tuceta;8C guttis fufpenfa fluentibus herent ♦\***^ v?^£ 
f«Sumina:lapfus adeps itcr 8t veftigia fignat. 

OenophoFo leua atmata e. ab domie dextta. SS^g^fj 
Ante cibos quam prefla graui fub faffe prioref ^ «^ r^ 
Concoxit naturasnouas fuper ingetitorTas*^^i 1^^ 

PooiJapr efamanufttisfplacabilishaurit: .jj -~- "-^ 
Et crebro exhilarat bacchus conuiuiapotu. ?**» 
GarruU;leta,falax;pctulas.iprouida;turpis. 
h* L a%**jA< * ■ UW Immemor udocflisdeuist ebtia: delira fomno 

,.\... - ,■ StouftU ■■&%& ^*^ '-^***« 

Semperoler.narefch grayicotriitatodore: . 
Tahs erat multo fpumans Silenus hiaccho v. 
Q uom capitis nutuincollum curuatus afelli 
Cetuicem fuper atch iubas ftillante faliua 
Rifus eratfaunisnymphifcfccoletibus agros 
Concaua n6 tantu maris abforbete charybdis 
Dicitur a Calabris que diuiditatua pelori. 
O uantu hec ingluuies vinidemergitialuu: 

^•n.'-.u^ V«Uy ?(**&? ~y^><-< *..—«^*,o 

Hirfutam fetis aluu denfacfi comantem 
Pube-.per humentes irgrex tcterrim 9 vmbras 

Grex olim fyilc infeftus vatic* tragedo: , 

Etpinguifudotecutemdepalfitufvdam: 
*0 ddi«. 

/^t**^**»* • . » « > • n 
3 1 l 1 
— 1 


1 * 


NJ— ^ 


m .*- 
i 
■ 


LO— 3 
£> — ^ 


1 - 


n 


i 
[ 
■ • 


Oi— 3 


[ 
^ 
i 


rt** 1 


1 ^ 


^n 


[ 
I 
- 


^ - =1 


4 
1 » 
1 
■ * 
■ 


co — 3 
. t~\ i 
^n 
h*_3 
o - 3 


• 
1 


M 
h- 1 J 


1 


h- 1 3 
N) - 3 


1 
I 


h- 1 ^j 
LJ 
^^^■j 


■ ■ 
1 
r i 


h- 1 = 
Jbi 


1 - 
1 
1 


h-*_3 


1 


m - 3 


\ .* 
i 


h- 1 ^ 


• 


cr> 
1 ; - 


h- 1 ^ 


I* 


•J ___A 


■ 
• 
1 9 


h** =3 
ro J 


► 


H* ^ 
44-VG lO£ T- *,- ' S 


U." ;£ *3^V»M^ »*•* ,.*...* Incalet: atcfc vias rumos exhalat in omnes 
Concluditch aditus:per quos a pe&oris antro 

vm« ^s^Li,» -«»35*4 ***?( ********* ***** 

Spmtus afcenditcuruas in verticis edes:^£* 
Na hebule fert^ente mero per guttuta pigues 
■ AttoiiitKapitisfamatnvoluutunti arcenv 

v, ^6,. pugnacj fit: validis ajti meti s incola tedi 
sjlXZtvJt ^Defenfura fuu Iitne.fifuccinguur armis» , ,5^. 

Sed conata diii bacchantem extinguere fumu 

(Uv» l J/»*t / »*#*»*&«* ■.(«.wva/fi* ^^ww/ " UH-^*Jrt»-fc. / w^**** 

Vida fucrittvidor fubiens penetrajia Bacch» 

«m^ - Qjyfy-*. i ,«x~ a'^-* f .■■ yty»**- • r-Jg» 

Cui comes itfoppr 8ttqrto dementCagreiTu .' 
Percerebrihumentefcfcfinus animeqj facellu^ 

_*.■?£&***■* «Ae^S' / ; ?-w^»« «*»~«pi 'Ccf*+vt6 

Letheo fpareens hauftos de flumine rojes 

Inducitfomnoshebetes gimorpheadocftum 

Fallereimasinib^-.noctutnach figerc mojtra: 
pondere preffadei couiuentluminacrebns 

Nutibus:8i placide nequeut obfiftere nocti. 
Lincua loqutx priusKnuItis obnoxia vicIisl 

.,.*,„ m^* «; r /-'^' ■*"**»' '"v-..> 

IamdeIufalabat:yerbaimbeciIJiaprello 

Fine cadunt-.blefo fonus euanefcit ab ore: . 
Labentecftpluitpermentubarba faliuam,. . -^ 
Q ualis mymbrofo Protjieus mutflbilis atro 
Preffus Xriftco iacuitcjua Carpathus inter \o 


* v*~* *** ,- ■/? *^ idL&U-t- H ft+A NiliffenasclarachRhQdocaputextulitvfidif; - 
Qualisinoccidua pugnax Anteusharena 
Etferusembnievictore fub hercjile tauruS 
Fufus humi cubuitt Q ualis mlrtois in ede ,, . 
Seniiuiteructans fpumantefanguine pr^da""" 
Cecropiotqualifcft cauo fub carcere plejia 
Cerberusingentidiffunditvifcer^ campoi 
£vfc£- /^; .1- 4*J<csa** 0&*~*k- Aj 

A«g^^ato^dciiat wdme f^mbra^^ ^ Nuncvetofatu^ntmuccontrahitilia flatus ^ ^^ 
' Altemife fonat yocis vfa muimurc rauco: 


■ pertempora 

Somnia^bcci^mt 

Atq? coronati fufo crateres hiacchbx i p. *Mj*~&* * *** 
itceleres nuc labra bibut nuc humida mufc^ 

1 l/S 1 ' Luina nuc bifidp rimantjar tempora roltro, «£ 
Du loquor # turpis mor6r ad fpertaculai^o* E nouegetisffona **■ , K tellus noua caftra vomens ljngentia fudit, -, ^. — » ,~ 
Acmina;q capis imffla patenfibus omnes ^ f v ,. , 

CompIeucrcvias:3CcultanouaUa;neciatn- .u>faM * ■ 
I 


V 

I 


I 

•s******^*^**** «<t\ v_*_^_*t_^ ' 1#^\vp ■ ,»_*_- txj*** Ruscapithas ades:#no numcrabile.vulsuS' 
. _>*» esy&jh* Vicma s intrare v;rbes incendere templa,,, , 
' <* ^*^**"^ Vifacohors&ferre nouasinmenia flammas, 
- •* Sfgna fequebantur merentes-ordine turrnae. 

_.ompouto:licmaarc9erat:fax:tela:pharetre;: ■- (C\AW Etqq hcc effent hoftilia caftra eenufo 
Pe ltiferujridere tamenfacilefcft choreaa 5 ^ 

4 ■4^r&__.^k_j,_^-~-. **>*t_*,v___ ^N carminemaos. , 
is.fufpenfa cupido ^*uU **-*rV-fr ^:-.-*!.-**, Ducerepmixhsleta adcpnuiuia turbis; 
Suadebanefieriqj leues cu carmine ludos, 

Dux erathisformofa venus:fufpc 

Filiushaftililongovexillaferebat:^ ., 
Inoremiomatrismo11icftfn,veftevolutus 

Inffdia*s_ocus & var/as excogitatartes: 
— - _ ■ ■ __, - ■. _*&_; ^„ ; Calamitatuiiber.u.SextuMoflrij Luxuria. 
pov «~ <\ec fera cocyti de mitibus 


! _< 

enatat yndis, _, ; , ; . , . /livW 
Orenitens: animo macula 
. tatfimfllitfta forbp • _^i-_W K*r£ e^ fr**z£'j3& ^>>5fc** 

* * >w — Quodnitidotrifteselaudesincortice fu 
^ ^^^^vDec^pfj.j^aj.^-. morfucft venenat amaro 

«•^* ?v**fi*— tt «__*_. -ife***«i___^__P a^+tfv»-^ -^dffX^ <•-■>** 
_> RlAtil m«^ ^^Illecebris & fraude potens afluqj dolifch „ 


r^^^ti^M^ / k*^- A 1 >•*-* ^.- Dimicat;8C vultu oacempraetendit amico» 
^ **n»u*f Hanc contra certare caue:cotenderevinci eltJ "-vv*r ■-tC%Sk*" •^jUistAWJ ^'v»wj ^»^ - ^'i_A ^ 
i<*y -c *> -*-<y- Vincerc terga dare:8C retroveftfeiaferre: 
Fulffctin egregio dccor infuperabilis or£ : 

**252s «*"*s ''^^w' ****** 

Ornatucfc iuuatformatligat auricoloren? 
Lutftea vi&a coma:molles qfufaper armof 
Lenitcr inflexos fenfimftniturinorbes. 

{fc£2 $OA*-*& %$■ <i**4*~.--i*yL*' $<*y& ?r. w < * < l\M1 Candida fronslatecfcpatensad tepora currfo ^y v&Mim* 
Clarafqperciliisvelanturlumina nierfs» a r ^ T ?T 
Pictagenas:preffi fub honeftis naribus ori* ^ *^* ^^^ / Purpuercos coheutimitantia labra colbres: 
Aurea pr ocero teretiq? monilia collo , 
Pyrgotelis celatamanu:formatusin illis\ Qiialis eratviuenspaftor fcrmofus Adonis -^ :~^': c-J pendet:8tintextis viridi curuamtneramis 
Myrtus opus cingir:gemingcp ln frode colubf 
Mutuaporreilocollibant ofcula roftro. 

Cum graditur tenui fumu bulla aurea 
Verberatapplaufu:-pftringit,eburneaveftem 

Fibula coccineattextocg fubalbicat auro 
Corpus:8C exiJii fila inter ferica vefte 
La<5fceus apparet mixtus cu f^nguinc candor 
Qualis odoratispeftiqu^ nafcitui hortis 
Efl: rofaconfufis rutilante coloribus albo: peiflus flj«Aw! te* • Rarafinuchlamis:8Cvifu penetrabilisambit: ^ 4^ ■ •< 

* 


i i 

■ I • \'^$&£%£ /Mba$ fub tcnuf cutisintfrJucetamidu. 

-, * ^^ngcminosorbcsglomcratavtrincjtumefcut 
f 9&*f *.&» &&*» Pc&ora :zona fin* cohibet baccata fluentes; 

Gema huerosnovnategit digitofcj* micates: 
Mochabitu ad ripas phrygii fimeontis amatfi 
Ibatad Anchyfcntmartivelamine inifto 
Eftcogreflarcauo du virfudaretin antro 
Mole fub £tnea:qua fortibus era lacertis 

Volmt in ard eti d uru s fornace pyragmont 
Qualis erat tyrios ludens Europa per agros 

Siue per hybleas errans Proferpina valles 
Cu cyanc in liquid u flux it mutata liquorcm* 
Q^ualis in ornatu Jibyco fidonia niater 
Comption&feflisfblennimore diebus 
Cunuribusphrygiismultofpectabilisauro 
Tyndaris addiu^ veniensTritonidis arcem 
Seu quales ineut regum conuiuia nuptx 
Buxea cu l^tos modulatur tibia cantus 
Talefuperpictoperruragoppida curru 
Progrediesmoftrunuchosnuc vulneratillos 
Luminibusmotisapte geftuq* venufto 
Obuiadiffufoscrines veftemc^ decoris 
Motibus impellens diuinu fpargit odoreia 
Aura:fonattenuiludensvagabra£eavento: 
Ore pudicicia fimulat caftuqj ruborem: 
Nammagisinnocuofifitconiun&a pudori 
Forma mouettcodita graui comitatevenuftas 
tagdttraptdos furj^afflantibus «griM.^ y*i*+4 W?c fut illa quibusyeneris puer arma fupbitt 
Etquibusimperiuterrisquefiuit 8Calto» 
Hinc hofm fureitcrucians infania mentes^ Quasdulces abigitfumnos:q pallida reddit 
Ora:parit^emitus:inamaroslumina ffetus 
Solute&intotufufpiria feminat otbem« -tcWArf Mira huiusnaturafere:nonenfenecl%afta <^ 


Vtncituruntef equos toraces inter ahenos 
Per galeas conof* truces incedit /nermis. 
Nuda manus:fine toracis finecafTidis vfu; Concita inhoftile vi&rix agit efedaturbam? 

Preterienfahofmcaftra imbecillia ridet. 

Martia fertMacedo terretes in bella fariflas: 

Atfythic^longis vtuntur amzaoneshaftis, 

Romulide certant pilistcelerefch catheras 

Barbarus aduerfos gallus iaculatur in heftes 
.^ y^M) ju.^^ i -5-&5SS.- #-£■« 

Parthusequoverfispugnat fugiente fagittis 
$unt varii morestvfus non omnibus idem 


V 7 

;vi 


\-'\ \ 

• ■ 


" "■ "" ^ -■'" ■"■■■ ' ■ ■■ ■-'■-■■ I ' -^...i;,, 

;^^^^^^Mniu?:n5omnc^tsgcnus vtiWarmis; <Hw*A 4W7- ^^^Nutil>us8CpulchroridcatiaIunvqavultu: 


■^TTSJfSuntiftifiiatelaioarifuCsmodeftis 

j^^wji^a ^ Duraauibuspenctratcopasib^crafolitis 

^c W^ r*J$»- &£*>£} r *-'■ * r *>. r ^ fSZZfo*. 

*£****■ Scutaq? pultiplici chalybis circudatavefte» 

Scitparis eneafcj pius fdt durus Aehillessfr*-** 

Alchidefc* Iouis proles:fcit Iuppiteripfe 

Scpe fcrj infidns factus fera^gnus. 8f auru. 

Scit cttidclis ide Thcfeus: vi&ortf medufac 

C uius adhuc rcrinet illuftre fydera predam» 

f*- » £*5 

Hoc regina modo Babilonyapafyphaeq* 
Sicbacchidelufaparens:fic 81 phaetontis 
Vi&acupidineomaterquelancuft igne: 
Yenatnxc» foror phsebiifcit /amia rupes 


Hecfera ac^i^itj^eftu^, nefandos: 

3tupraq$:86ignefcel' dignuquobarbaraquo 
Abftulitimixtisfulfurqulquurbiaflamis.rda 
Nunclacus eft.vbituchoies errarc folebant: 
Etquapentapolis regiofuitequqralentus , 

Pigraliquorveftu:quimortuacor|>a forbet. 
Viua gerit tergotfceleris txionutneta vetufti. 
Hacveneredixere patres: qua fpumes huor 
Progenuif.leniqj falo delata^ propinquu tktus vt applicuit placido pcr pcAora Iapiu 
Seinfinuans delubrafibi queGjn^ K|ra^ v £ 
Fiamma lates venis Ven* e:furor offib» hjref 
Hinclocushincfrater fatus eftq tela^em^ 
(geftat: 8£ auratis fine lumine militat alis f*"\ 

%nibus has naturapotens 8C prouida curai 
Addidit tios ftimulos atcfc huc aiantibus igoj^ 
Q_uod preftat magisj>ffajcalet:ven9acnor v* 
Na meiiora maeis phides natura periiw: (get 

7*2^ *U*'** fc .****£• -i. f *«-<-** ^ 

Ad gcnus augedu flammis grauionbus inftat 
Afthoiemcuiplus diuinilumints auctor 
Tradidit:8C fleti voluit rationis habenis 
Leoibus huc certis iuffitcohibere furorem; 
Impofuitcp modu vcnernnc plurib* vna 
Nubar.vtvnius coiunx fitcoiugis vnus* Hincplcs.hicfan&a fidcs:8t honelta 
Copula conubii:legis mvfteria r^oftr S . 
Sed venus hos morcs natureq* addifarrcna Nonpatitur:nullochpoteftmafuefcerevicl6: 

Ac velutvnda fluespronus qua colligitanis 
Sifolitosmiffotardauerisobiicecurfus , 
Murmurat:8Cclauftrisfurit indignata tenen. 

Perliiftrafcfiaditum tumet:8C fpumatia terga 
q ee.i. 
V 


■v • '* ■ 

* 


— i 
I 


'7 
Eleuat:8£molemfluxusquejntercipitvrgen§ 
Pondere crefcenti femper couellere tentat. 
Et_tandem euerfo celere trahft aggere eurfum 
Afluetiim pertternorffcfc dat ofcula ripis. , r 
Sic venusinie&fi? crefcente libidine vinclis ,_-.v*^*^ «£•«-£ ^», >>M- Vento inflata calet: pedibufcj repagula vlclt 
Libera pernicem fa&o rapit agmine grefiunn 

£te procul iuuene^fimplex 8C ctedu/a turba^ 
Pred*t eritistdabitis penasrhec^elua thyfben 
H^c Cynirg nataln^raputt^ ^lamcjjpatemo 
Crine reat 
-. f4 * o +^v*ift^-*o/' efcftpuellas + + Ite viriprocuhitenurusthecbelua tinxit, .^ ^ 
rr tw^:^^ CcdemaritaIesthalamos8CjaneuineIemn5 
^.^. ^ ^v^ H ?c f r as hec bella parittcircufpice campis 
-^^^'^'^ r Oue%eiiserrantvmbras-paTlerevid „ f5u*jrt* I nltitiacjj premr.gcrubrum ludantia roreif a*^ vMvrv»- «^O^ -«WVh^- Tela corona ri my rto : & nuc ire per vmbras 

Pallentesvmbrasnemorufenofacftluftra 

fctnunc gre graues veftigia ferre perhaftas 
«... •$^SuvZ&>, r ■ ^w 

INucperequos-.hasduravenVertarecoccit. 
Puluerecjj afpergi :«grauib9fudarc fub armif?, 
At($ pati geminu duplici fub marte furprcm, 
Uicta fub exiguo claudatur Vt omnia verfu cm - 
■ 


tttTttii 
TTTT TTTTTTrTT TTTnTTTT TTTnTnT TTTrMT tm 6 8 9 10 .1 12 13 14 15 16 %*«■■» v 
Diu itias . animu . corpus necat. inficit. aufert, 
Talibus exultans armis 8i militetanto 

«t^KJteS* f « um 

Du^batma^us-.rtitHo^iojaflarf^ 

Liliatpurpufeafijro^J^aratKon. %g^ 
Gramen odoriferu 1 Cauas.# cynnama nardi , 
Scmina^aflyriedederatque balfama fyluj: , ^ ■_ rt 
NarcifumJcroce&kfc comas rutilantia tila. 
Sed pafhm infefte iadts de floribus herbj 
Surgebatquasgignitagerfardousamans 

Frondibus;»itaxus,tri(lj(5 abfinthianicco: ^-^^ 'i*s-6 <*,•**■ %**4*+*~» k «- ; Mordentis g^Y^^^^^^S^'^ 
DentibusrKtribuIfTitirnallusfnanfe Cicutac ^ fuf&f 

Gecmen«.8C etedi tollut quehaltilia ientes: ^ w t ^^i t xVwU**»** / 


^t^v • fequor 
*^n,-.vO *•.*••> ^* >••- k » c 

0* fc*»H-,<<W Dum<$oculisabi 

prflibus vmbrofo g^slfcendeb^ab orco: ^^ . 

Secnisiiners.timida pictum teftudme velum ii Y .^ ^ *+» 
Anteferens i.Bat. totppr: fine nom me longa . /T^ ^M » -' * * 

■ * ' t ■ 

t *4yQ ffi/ff ^*^ £r±r T^ cc i» <**»*"* 


.i& 

t . «' • — ■ 

( I 


Nixusequo tenuftvultumdeformis agebat. 
Septimiimonftru Accidia, 

h Aeceftcuraru genitrix exercita nullis 
Artibus officii nullolaudabilisvfa , 

. v «y ;M , «W*V' ^C-^rrtw / tiXi»^ -^*^;* 

Segnicics inter focias nutriramegere*, , 

%ftB^^^AB6oft^P ma g' rtra ' 

ens: oculofafolo defixa : malignum 

V& 7 J&C S<2& r*^vW &»***?*■ Crifpa fupercilifirpaienf .impexa capillos: 
Phthiriafim paties fcalpit caputvnsuibVncif: 

W .'«^.«^/ /„3£ ^v#vv*wA* , ' * * ^: • ' Vk/^v /J. A Phthiriafim paties fcalpit caputvne 

W Cvvv*Sft/vXrAL^ .vwiVvvwA 1 * «* ^»- . ° 

Os immund^manus illota.cadente faliua 
Barba i^adetmluitibrifens de narib^humor. /***i *• ft O «*** t^^' Detili^.&Ioneopendensinpecftora dorfo , 

»^ ^l^ &&£/ttis ad exemplu tnorbia intereutis /nftat , 
*^ OAi**** ^Crusexile.genufurgens:pespi2uis& aplus 
7 «** A^Tardatitengraujbuf» 

; '^Hgcferaferuilis fan&efaftidiavitx 

^>vv A %4& rA4wf*^ ' tv—w* ■*£***&*£/& OV*'-A / 

2 £*^^r* ^^Ineerif :8C tardos ad clata neeocia/enfus. ^T v % ****u£3Z Nil nifi terrenis hauftum de fecibus vnquam 

r***^-^ 'v«.*»io^ ^uhUW' 1 •***- <*ui*^W Co gtatjannales vcterujub. ,« 9 futug, 
Temporis ignorat fortemmo vlla latente» 

I^MfM ■♦ Cernerenaturasreru caufafcgtueri lsvixafpicittarg *Vt»6l ' r • r , 

:* 
: Barbarus: obfcuro verhainterclufa palato 
Scminat infaelix Ipjiufrigefcjpauper , 
Letheifc» ligat fteriles humbribus hortos. 
piumbea liucnti geftat connexa^aUo^^ 
Vincula captiuos holm quibus alliget artus. 

<wi^< V»*«/ <££*. ■' ••? *r> 'TjZ <*~~"T 

Sawrnuspatcrcfti%:n^humi^ma^ ,_^ 

ios Iouis vt copefceret auP £ ^&V<<r« . * 


*-£<{** 


■ Sordidajnegledo cultutdemiffiorante .-/^ r~*^ ~* 
A. ter 20 breuior.textu Jaxata foluto ~~^ 
Filia oras circupendenf.rofere cothurnos 
Articulofch pedii mures 8C olentia nigris 

Sordibus immude. fulcant calcanea rimae. 
Ipfa fibigrams eft.turpi deiedaquiete 
Meret:8Cignoratcaufamma:rorfs:8Coitum: 

Ebria lethargo femg trifti<$ veterno 
Virtutuformidatiter:monftratc$Iaborcs 

DifFtcilef(»vias;8Cremaioravideri 


■ 

■ 

■ ■ , . •■ 


[• 

M fiH Cun&a faciV.ceu fi vitreo fub eurgite virea 
Mei fafit aerioquia corporc denfiorvnda cft 
Ingcntem fparfa mcntitur imagmc formam 
S tc holm falfo deludit acidiayultu 

Spcrii minucs aimpfc» prcmes operu* futura 
Premia derides tcotemnifulmen 8C ignes V Tartateos fruftrach docetphlegetonta timeri 
«<v x^- ■ !____.'** s 5^ 

Aecon & rninoancgattnullu Rhadamantho 
Iudiciti trbuittfsedech libidinisvfum 

' v ' '" ,. Et veneris conceditopusconuiuia ventris 
/ (_*-_*»*' / ■/ 414« . £fiKE# ^K fcl ^^ tor P ot 

pigras #' * ■* ' . _> . .i^^^^upattscpigrrasitavincitincrtiamentest 
^'t"_t_*^_' J&&S X "*& <££&* ; ^ 
b .«^L 4 ^v.^-ln(trutftis Iaute menfis ficopiadetur OW fe* oWw^ivi^ fcjSuJ ^3**i ft^te^qw^M^pwttfcd quarrere nefcit: 

egrauei 

'-<-• - Sicn6cethL"moftru:* iuffi S "con^m 

___* _-*__. *-.*_r> ,v\\0^»r -^_ - . * - _. >*. t A _#__ t j _ £0 **w «** Inde g«tt*? *<"* longseua<$ ta>dia furgunt, 

r^ - • -T— • w _• **W ° __ - ^ - ___-*____V' / °-..V.M_K <SMAVu__.yi*/ i_h^' / ,<<*>. **Vv*_( -**■ ■>?>•' «• 

>_ f * £:w_ -^^^Suadetabobf_enisqu_eriIolatiarcbus. 

^v/;^^^-^ rr ?•■■*•* ^' &* w " r i/^^i-. 

n#*~&& ^i Hocinhonoratufcelusignauucfc fequutur 

£_~__^_r2cA --^tw-:«- ' — -^ ■ _2*_-/_:_jC , *-> /7. " -/*__-__L____u* « _^>4w___u_. ^_y^ ^»^' —^ />^m*^/S__.^; _„ __ 

.'^ »*t»4fr+*> Ignot-etriftefcjanimetquasnullafuturi -v Uura nec ___ternc fti...„ r _ 

* 'netexordine nqmi 
^rf^fSon lua fed virtus illos 1 aiidata priorum 

_• ^*f." <t**< / 'j-m- _>r' -»';_l»w ^»v*-**' J»* •*-*■'•<»* 1*vi___W-9- ii^M-iv»' Cura necseterne ftimulauitffloriafamae. 

U„.W_ fy^^P ... ,., „V ^J_. 

j W . - — .tamenhocquadaretinetexordinenomen 


vl _. /^h-w Velgenus exclfaegcntis-.velregiavirga CTvT 1 TmbclJiscftatamanutvclnobilccrimcn >bil 


Fwceiuuc fcelus fciri fine laudis honore ***»<:-«•* ~ *_£; 
Cogit. 84 inuitas hofm trar^itj^d aures., ^. v~-~~ <*-~n 
Iffem turoi ex.numcro 8C de plebe nefanda %^o£r!& - 
Mox vbi conuulfas audiuitjn equore puppes fc_^_ , 

Quaph^germ^n^et me f U g.tmerm^ / 
Talis K «neadu phtygio d^fangume ^g&r_ » * -v VJtimus aufonie labej^ jedecus ^aul^ . - Talis ab Affirio veniens logoo^lmj BeHo % ^Tg* 

****£*-* - _ ,._rr«-.;«_=_ ^tifrnnf <e m antro ... -_*_____? . ■ * 


LC IIIUC 

Mu ric^ten^slan^s^cus ajt.s .^ £-._ 
Crimtofcfcj 

.;_-,- ..\>*-- I _tfu_> - - v».v ■ -*r-7/** , •__»-.-- ---— _ - . # - 

Nefciusjvtregniinuaforiuratacoegrt .,,._ ^SC-Cft- 
ftuxm^ceje, -atutans?nu.a ^ £;„* 
fiS ctaS S-& kgionibus vtbem 


U,- 1*-»--*- 1 


*«*U .__.-._>; **?***' «v*£V*« 7 ._•**-.{_;-£*_.' ?*&£Z <h* i ■ 11 Stamma depofuittande;8C de plzcbe fugad 
Componens raras acies cum militepicrro 
Ex/itmpugnatmolles talaribus armos 

l!^^^5^ vth ^! is P u g"? c ^^uccma fignu rvp LJ <*~«^Aedidit: vtjrigidu campos inereiTa patent 

*_*/■ 7_ f * _ # ■*. *>*&*4**4l f^i^- <;W V- ^~*w.*/#^6 

*l 4+**p& * Terrinco cantu cecinityox bellica martem es 

**^ Etleuisinfonuitcrebns hinnitibusaura: 

_""vl- _.'__.> f_ c\ *-^v « * i ' I -<_»«_$•_•- 

UDngQitiltupuere ocuJi-.liquere trementes 
Lora mah 9 ;Clypeufch cades(res diVnatriu* 
rormica oppliit vetens de faeuie nara fpho. 

MyrmionesqueMyrmidonugen^acreyiroffi 
^+r+itc loriens Jiqu/r fubpuluerc vitam. 
Non pcpterat tanta armotu dux moTefepultus 
Etanto fin^e caede pedemfubducerebello/ 
Talis in fgnaup reghabat ped^oreyirtus: 
Poftclafufaciriusfugittfolitucpcubile 
Depofitis repetens armis fe miiTt in ignes , 
Fgminece femper mores imitat 9 8C artes 

^t_* ^ »^_< i-^-it*^* .tr^^^i-fr-/ 

Hoc animi^m^ns^^^vmn^. 

i Staregutorbe fcelerucfe licetia regnak 

Relligiocotepta iacet: fpretufqj deoru cm MM MM 1!!! Mll III II llll llll llll llll 6 ■3 9 10 11 12 13 14 15 r Ko+t*t fW ^i w*C^ *. 


Cu1tnsaMhgfeM}fide S .'am pallidavefte 
JrSmis titubat pedibus:peffundata legt^ 
Maieftas:totm6ftrapiosimmania mprcs 

Inuafejf : f,let ptobit^ud^uJatjaT^ 

Vilis 8 atttita vinus in yefte teliais -^^ *-*_ 

rbibus egrediens loca per deferta vagatutf ^,»»^ 

'^i^/^tg^^ ■-« «~ *£>~« ,_ , '^v.^^ 

^laanamerceslaus.gloria.farna.tnuphusix ^,.,, : y^„ 

Gaudia.pax:fuccefr9;honor.teu.eretia; cult^i •"*•*- ^T^M Maicftas.fauorampenu.populK* iecures zsfrt&^J^ Iuggera icindebat conful Romanus aratro w*«'v* Kt d « Ptimjfo^aud^at^ilibus jtaj^. 
Furta;vencna:neces>veneresuiuna;traudeii Inagnescel.btar^ilaudettuunphos. 

PalJicta velato virtus abfcodita vultu 
O ualisitamiflbmulier viduata marito 
Vifa fub ambiguo nocturne lumine lune. 
Sepius eft:8i fola die lugejeper ymbras 
Eft audita procul tales effundere queftus, ■ « * - p^™ 1 


[ 
[ 
■ • 
^^K 


(_n— 3 


r # 
* 
1 * 


'^i 1 


1 4 


^n 
-3 


1 


-J— 3 


* 
1 4 
1 


OT — 3 


^^^H 


L r^ 1 
1 


h"* ^H 


| * 


o ^J 


• 


H* ^ 
M ^ 


1» 
1 


M ^ 


H * 


l\J ^ 


■ 
1 


h-* ^ 
LO ^J 


[ 
1 
I 


h- 1 
iC^ ^ 


. 
1 
1 i 


M ^ 


* 


Ul J 


1 i 


h-»_3 


* 


<y\~ 3 


1 ■ 
1 
l 


h-* 


B 


-j 


■ ■ 
• 
[ 


h- * ^H 
CD 3 


f 


h-*_ 3 


■ 


u^ - 3 

'1 
I -7K • 

*** Qj uerimonia virtutis» ' 'S5& 
c Vr cgo que tnagni fu femie nata tonatis 
o LEt celefte genusfcnior fublimib^aftris 

Dc wi^B^** vn( i ua fortalTe ne s au u r w 

Rebus op£'vel forte meis non amplius armif 
Mund^egetfCurnuctato furgente tumultu 
Debilis hechofm fobolestot milia cotra 
Dftigenu noftra nullu mun/men ab arte * V .w 

«ywAcnw -pMHO* l* ^v jy anox bif> *&■ ~~ - rortun e domitnx ego fu icelerucfe flagellu: 
: .^ «3-A- oemper teia manu fenmus:cu crimine femp 

^XS^ ^igenushuanuporcat-funtafperabeJJa: r ,U 

Improptunobis&opes-.SC .miles.SC atma; 
VtchhoiemtuearfuperucftintecTia reportem 
incolumen ftygias ornnis demolior artes 
Ars mea morfales ad olympica reona deucft 
Mortan rnonltrare yias quibus itur ln altum 
Aethera:fummediudirimesiterorbita recto 
i-imitequam6ftran?adhuc veftigia patrumi Ci.ua veteres cclo digni petiere tonamis ,^55 
Lime: vbi nitidis funt lactea flumina campis. v- 


*' f — -1 - — — 

Nefcio delicias*nullu infidiofa voluptas 
Mecumfedushabefmihilisdelimiteregm 

Cum viciis:multuc£inter cotraria pugno • ^ ^ 

NamcR meos inter regnu mihi cotigit hoftes "** 

Me labor affiduus valida facif.ocia frangunt. &>'f* &**** 
Et quotiens opus eft armis externta nulhs ^ <** ~£~ 
Concredior vinci 8i fucciibere nefcias fi quod &js&*~-t 
Pondus ab aduerfis iniectu eitcafibus f qua ^. &&&. *JZ^M 
Mente fero:ipfa hoiem doceo variafcfe P artcs 4 A - 
Erudienspaucis diis immortalibus annis y&- >«^^J < 

'm > 


* ^^ Ti ^v*^*C-w- ^i+xbJ,*^ Perfimile reddo; fine krie cognofcere reru <i*t ,-JO w^V^^-vV Nonlicuitcaufastper me £tilch 

^ _ __ 
errima mudi ~*J*J rf * z *** 
Machinaquc miris fubiectumlegibus orbem »t*« *>^<A 
Temperafexpreirorapidipatetordine ccliY ^$i#** 

Mefmequdnmaanonueris elcmeta Iigatur 
Corpore non poteratmec ros nec fulmia lciri. 
Me duce nota foliyis efl: 3C mobihs vnd$. 
Me qudcs fumma patris pictas Iterpte conftat 
Vnaq? cu duplicifimplex effentia partu. ~~ + ^ 


^O 
lplateroshoimdpcui coponere mores: 
ipfaSolonigenasIegespreceptalycurgi 
p] ? bifcitanum|tmanniconfult^draconis: ^tJj^Ia 
BilTenaf($ dedi tabulas :8C ferrea iura. 


^,. /^r ^,^. 
■ 

■ 

■ 


M — ^ 


i . 


N»— 3 


r < 


LO— 3 


I 


ji — ^ 


■ * 


Ul — ^ 


1% 


rt^ 1 


1 
1 * 


^n 


1 
1* 

1 • 


-J— 3 


A 
1 t 
1 .* 


co — 3 


1 * 
^Bp 


L **1 1 
1 
— j 


^^P 


M ^ 


I * 


O ^H 


■ 
m ■ 


M ^ 


I 


M ^J 
1' 
1 


M 
ro ^ 
M =H 
LO ^ 


1 


— 


1 
1 * 


M_3 


> 


(Jl — 
M ^H 
CTi ^H 

M_3 

<1~ 


1 


h- 1 ^H 
co J 


^ft 


M ^j 
ud ^ ■ 


Ll^-% ^l**£ w WaSJ ** "T^V^^. Me ducc regnaru tbelijs bel/cfe nepofes 
^ £cPerff libyd^duces-mepadeRoma ur £*w 
w Floruit:8Clata rcrudicionepotitaeft^ 0jt*v+v6 ,£**** ^-:*V ^ft^i 


v-w* lpfacomes eraus aderaquom Troica contra ~<*>^ Pergamadepulfisex Aulidc nauibus ibant: # Meduce romanustyrias radicitus arees 
Eruit: 8t foly m£s turrcs ; bimare a coririt hnm« 
Atc&fyracufiosArethufemsenia muros. *3*>* 
Belliger extremas duce me tuht arma pvrbcl 

. ^ SW^ ****** "'- ^^ *" 

Bacchusi&ardentes victricia fignaper idos; 
Nyfeamqj locans Arabis de npmine Nyfe ^w^ur T^>>10^W -^ Dixit:8i ad teretes hederaseoiugere thyrfos 
Papineafacomastremulis agitare corymbis , 
Menades inftituens dionyfia fefta quotannis 
lufiitabeoafieri folenniapube. 
Ipfa ego cobuftae retinetquenomiamatrm* 
remineasadequosturmas «ad arma pauu 
Piacbis ego folymae fkcis \eRhia planris^ 
Per maris erecti pendentes vndia fluctufi 
Muf or^n fpecie vada phf bo icoghita duxi tJiA^ a*w^ ^ Mec]uocftprimavirosratis inuerrice peraltii 

*SE» r ^feO aur ^vellera curtu. 
Alcidestotmonftramcis dcformia vicit 


* 


TTTTtttT 
tttT ttHtittT ttttttttT TnTTTnT TnTMT tti 

cm 8 9 10 11 12 13 14 15 «fvt** 4 -*** ..+, ■+ Viribiis:T~t duicod mufis pheboqs veftutas ■ 


^p^W? Aferipfitnoftru efttVatescgofandaqjvatum ' Pe&oramellefluidiuinone&aris imbrc 
L-^rror^dulci^ afpcr|incju{lro : ^ ^ 
FonsegoCaftalli": Pallasjgonomina plurt 
Res eadenv.No fum mor_o cpfe&a ncc anist 
Incorrupta.virens.immortalifqj} remanfi^ ^Ua^ 
Celcftes ctenimnihilinmcmotibus orbei * ^ 

Sidcranilradiispoffunt^nniuminctiia. :1m if, 

* /•■ _\ 


**oU*>6 ^KU*^^>*> , <^<>*^ T*& tfR?.v-_-V' -.-> *-8? Lperimentaftdemch * *>. C&\ 
Deferor ignotis errans ingloria campis. ,,_; «St&^ ^ 

Overeinerata&metitoruobJita meorum ,. .i*A,'V- 
Secula nec pnlre quicq feruantia Iaudis. , ^ ^ ^> 
Numa romuIidufancT:iflirne:yofq3 Catoc» tS* 

Mafcula progenies: tucp o metuande fecuri '1£_j| 

Et celt_e fpqlip JnfignisTorquatc fuperbo: & 
Vofqj gen 9 l!5ecij cgrcgiu;tuq? cptime Qufte - 
Eximiupjimedecus:#tu magne quiritum _ Maximc:quo Cefar fortuna 8i criminc tantu 
Clarior cft yobis ifta cu gcnte profana 
ludicibusiifascfTetcontendereccram: _ - 
Dicerc veridiciscaufam fermonibus aufim. 
Sola queripofTumtmccuchfub Lllicemuta 

O ff.u ■ » • • 


r * ^i J 

* r 

M , 

Teftis vbinemonifi numinaconfcia re<5ti . 

w^- , - ; ~*~ - 

ArguereLneratasgentesobhtaqsmores v-^,w 

Cordameos:meafittacitisquerimoniafyluif 
>1a>^^ Nota:necadftoIidiveniatc5fortia vulsi. 

T^atrona mea caufa caret: quia peftora plena fclr Lf- < *uu* , ~*r Herhdie reitucn antmos tohente fuperba 

M.auenaicftUDiieges mimicao? uira , .7; 

l ^£6-n.v- / ^ i ;~**M4t& i>-^ ■»••«**•* C&4i*>6 **•*>& ' __ r '"7 

l^4^* w *^- Ire~peranfra_lus audctinipune maforu: 
Frangtre&audaciculpasdefenderevultu 
.'roptereafanctisratio cui ProPtereafanctisratiocumonbusvrb es __P*° ^* fc > lamfugit&masnire&ormoderaminisordo 
^^W*<^p fthabitis ' terre foluregitaethera curis* ^ 

m^^Ti *lTfc^ ce P tra fceJus rapuittpofitis cuftodibus omis 
^ fif?*r&*\ Scrutaturregnifines adituCch tuetur* l-*^*^*-*v 4fi* cire pati landlum elt:parte deus oibus equa 

■^^p^^*^^Seruiti)Wmpeniqjdedi\:n6omniafemper 

■*- fL~+**» 4*~* Aftrauedalternis nuchocnucirnperat ilJud» 

■s^ ^ ^^«^^Delia regnabatmudicft tenebat habenas. 

4 *vJ&~^ ^^ummoles,equandaioutconiux2eret:8Ccum 

^J^sU SaxagigTOteary^uebantard^ ^^ 

^ Jffi^** Tumprimumignotishoiesfermonibusvfi 

^^d^^^y/^ Dtfticftofchhabuerefonos.duce marte _pfu(u 

v * Aequor inaerios miftt vada cerulamontes. ' . 

/ 
^^ 
TnT|TTTTTTTTT TTTT 
TttT TtHTittT ttttttttT TtTTTTW TTTTTnTT ff 

cm 6 8 9 10 11 12 13 14 15 

Trifte relu&ando tionefl: leue vincere fatum 
Ct>nari<$ PqIos & fortia fydera cotra 
Nauis vt aduerfa remo cu.m impeljjtur vhda 
Forti.a in totis incumbant bracbia neruis 

ibus & crebris inftent no vincitur amnis, J* > ., , 
Casdendum efttlegesinidoneateporanoftre ^^^ 
Peruenietdabiturnoftjis fua moribus setas* 
&ec quod fola vaoer doleo: perdenda viroru 
Milia tottantamcfedaripnjdaqueror drcoi 
Nonpereo deferta:p?ritquideferit:errof 
Alligaterrantemtmeafnamenorafuifret. c 
Fas homini viuumqj decus formamq* tueri 
Nonillum blandisvnqua peritura voluptas 
Fleder et lllecebris n ec fido fd Jeret ore^ ^" 

SedtEihifecreruvoluitpatereffe decorem 
Vtlabor objuctans imucundicfe dolores 
Humanos acuant animos :poft perdita primg 
Munera iufticisc-vcteruch infauftaparentum*' *■* 

%S+>J&&+$ i*p3^Tie ^jfffec* fifvWvWo 

Exilia& prelTosinledfofomitefenfus. 
Omiferumortalegenus Quid debuitvltra 
Pro te pro(j tua deus attentare falutei* 
Vltra immortales aios fu gaddiditartes 
Ornametuingens;fociammetradidiripfum 


Ni 

■ . ■v 


', 

> ■ 

K-' * * -J — ■ 


I 4 
i 


m 4 
l * Setibipollicitusteelitibilimenaperfnmt 
Et fugis auctorem:feruatoremc|3:ducemc|j: 
Et chaos obfcuru claro preponis oly mpo.'' 
VJympo fedesvbi funt:8£ templa tonantis: 
QuiniuenoaIbet:nullocj?madefcit ab ibre: 
Necquatiturventis:necfulmievapulat vllo. 
Glifcit ibi fine fine quies fine finc voluptas 
Pax eterna:iubarftellis 8C apolhne maius: 
Ahgen 9 ingratum:feramens ignobile feme: 
Degeneres animetmores imitaia ferarum 
Progenies:tali proles indigna parente. 
Nampatereftde 9 ipfe tibi:tibi maxima tell» 
Paret Siillius donotibimilitat aer. 
Vnda fubefr:ferur't<5 tibineptunia doris. 
Turefugis:patrcmqjnegas:totdonaferetem 
DiffimulastQuepenatuis erroribus cquaeY 
Q_ue fceleri tormenta tuo debentur.''» aude» 
Aftriferos-oculis fpectare rebellibus orbes.'' 
Aftra tibi clariq$ fuis quos afpicis ignes 
Motibusimperiopatris haecalimeta miftrat. 
Dum tibi duc£ tuo patri fe fubiicit orbis 
Totus #aflIduo properans obtemperat vfu 
Tu veneriinfudastauidicg voragine ventris 


Rumperis efcaru feres graue podus anhelat* 
Sed quid ego in tales nil profutura querelas 
Effluo.^curlachrymisoculos fingultibus ora 
Nequicqindulges^tuaquureniferatifte 
Corda dolorquoda flores mo languida virt* 
Et videt8t iufta Iibrat deus omnialance. 
Ipfe vbi tcmpus erit nos in violata reducet 
Regnamemortpateripfe meas vlcifcitur iras* 
Singultusinferna paIus8C vetberadira 
Audiet. 8t triftes v mbras vlulare fub altis 
Inter fulfureos etebifornacibus ignes; 
Interea lucos pofito merorc filentes 
Tutacolam:villefq?cafas:ignota latebo: 
Vt poflqditifateritvicioc^ litatum: 
Nobilibus fuccurramanimis, «lafpa reduca 
In mediu certis veftigia finibus arcens. 
Sepiusauditaeft8£tahbusvfaquerelis 

Dicitur in fyluis virtus nemorucj} g vmbras: 
Vnacamfnarufaltustuforteperillos 

Preteriens facriiq? petens helicona notauit 

Sigulat&huicnoftre dediti fcribedapapyro. 

Vt fi vipere^ ftimulis accenfa Megere 

Natoru impietas fuget 8C difcordia matrem 

. .« 


. 


■ 
I 

( •' • * v^* '« : p 

h-* — 3 


1 . 

■ 
^ 


N)— 3 


,| 1 
♦ t 


w— 3 
hE* — — 


. 
1 

w ' 
p 
■ • 


m— =] 


. 
1 
►l 


0^—3 


I * 
1 
I * 
|\ 


--1—3 


4 
1 . * 


co — 3 


^^^B 


^o— =1 


, :: 


M ^ 


l 


o ^ 


* 

m 


h- 1 ^ 


1 * 


M J 


1» 

■ i 

1 
. 


M 


1 
1 
■ 


M "H 
LO ^ 


■ 
1 
f 

1 
B 
.1 
1 
. 


h- 1 
CTi J 
h-»_ 3 


1 


<1~ 


■ t 
[ 


h- 1 ^ 
CO ^ 
h-* ^l 
^) J 

Exilioc^procul peregrinu inuifcere mundum 
Vrgeat illalicet cafu aflfli&eturamaro 
Et tepfdo lachryma teuet ora figtiuq; liquore 
Nil crudele tamen natis nihil optat acerbum: 
Nampatiensnaturapiosno deferitignes, 
Immo fuu liceat (i quando reuifere limen 
Indulces ruetamp]exus:dabitobfcuIa notis 
Frontibusr&triftes vfcet fmguhibusiras. 
Sic virtushoirn dttx:8i fidifltmacuftos 
Q^uauispulfagrauesgemftuslametaqjfudit 
Proptatamenofiris femper fuccurrere rebus 
Erroresgemithfianosrgemitebria cbrda: 
Et quacuqj poteft non definit arte mederi* 
Fgderamortalesorcicurege fiiperbo 
Cglitibusfpretisiniere:datif(^ligati 
Obfidibus feruarefidem cogunturauerno 
Permediasvrbes colubriscrinitaMegera 
Sanguineifcp caput vittis intorta flagello 
In fcelera 8£ culpas hoies vrgere laborat: 
CriWnis&pgngduxhortatrixqjmalorum 
Fronte truci toruo vultu conatur Erinnys. 
Sceptra tenens iudex folio plutoniusjalto 
Ius populis dicit, leges periere deorum* 
MM II II II 1 II lllllllll lllllllll llll llll llll cm 6 8 9 10 11 12 13 14 15 Hincirasveneredeu.morbic^famefcjj 

Improbatqu^fterilesnimiuverfataperagros 

Hactenus intercaepit opes 8£ credi'ta fulcis 

Semina:nofcj3patiieiunia longa coegit 

Hmcbellaarmoruq?fonans dtfcordia motut 

Nam quia mens hoim mores oblita pudicos 

Degeneratnoxis femper crefcentibus arma 

I^os terrena pmunt 8C nos deus vrget ab alto 

Multipliciqj graues luimus fub iu dice 'pe.nas. 

N oua lactura rei chriftianae. 

a Spicis impiu noftre, lacerucg labanfqj 

Gemis vthoftilitoties certamine ce.fu 

Sanguinebarbaricos fpoliifcg recetibus agros 

Impleat:8C noftra pinguefcat Achaica tellus 
C^demades^tagraEc^agerMachom^tiaiura 

Iam patitur ferutle iuguritufq? nefandos 
Infula quapelopis muro circudedit ifthmon: 
Qua fluit Alphsei ficulis potandus in agris 
Eurot££C£ liquortqua furgitthracius aemus 
Aemus:cui 9 apex niueis candoribus albens 
Adriacos flucfl^euxinacj littora cernit: 
Qua videtxtholas vrbes Aracynth^ab altis 
Ruptbus 8t curuis Acheloia flumina ripis * ■ t - •fl \ 

'I' 
I 
» *- 
* 
- » .' 
V 

i 

;( Vfcj? prumofos lftri glacialis ad amnea 
Thraiciofqj fin9:bimaresvbi bofphorofvndas 
Arctat8Ceuropes Afiamdiflinguitab oris 
Q^iaqjfinucuruotethysacgaca recurrit 
AdMityleneas arces lefbonq? fugbam 1 
Ettenedopriamicjjdomos-.vbixatus ab altis 

SefinuatphrygiaedefcendensvallibuS idx 
Imperiu machotrmus het:crucibufc|> fugatis 
Per qu5danoftras infignia barbara turres 
Apparenf.captsemutatislegibusvibes 
Dedidicerefide&fanctai myfteria Romar. 
Hgcnoua:fed vetus eftl5ge victoria maior< 
PamphilluCilicuqjlaresvbimamia Cydnus 
Perfea fondata manu labentibus vndis 
Partit AJexandrivadaper luftratanatatu 
Atcurpauletuospaterisferuirepenates' 
Paulepatervidentvtfamistua patria tarfos; 
Subiaceatdominis-.fideicjj vtfaedera fandtac 
Ruperif.&legis feruetcommenta nefandat.* 1 
Surge:tuopaterenfetuosdefende nepotes 
Qua geris aduerfas feriat rophe^a cohortes. 
Cappadocesphrygii virides vbiflumie ripas 
Curuat:3Cargutosauditmeanderolores: ^H 


i 

t 


1 II 1 1 II 1 II II II IHI 
llll 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Mll III II llll llll llll llll llll cm 6 8 9 10 11 12 13 14 15 Et veteres Eneti Carres vbi dicitur ortutn 
Auguriu lycii.pontustpontusibithynia diues 
Hanibalis tumulo infignis Jidiq* vetuftu 
Vnde genus tufcistfuluas vbi voluit arenas 
Diumbus pa&olus aquishgcomnia noftris 
Hoftibus 8t rigido parent inuita tyranno. 
Heu quot ftngultus.heu quot fufpiria matres 
In viduis laribus ducunt & eeJibe tedto 
Quaru parua feri rupuerut ptgnora thraces. 
BiftomiiqjeqtestCaptipueriatcjj puelle. 
Flumine perfufi facro ftdeiq? elementa 
Iam docti fu a qui chrifto iam vota precefqj 
Curuantesgenuaantearas ofFerre folebant 
Seruitu dominis miferu crudelibus inter 
Vel perfas immite genus venere vel indos. 
Qui tenuit folymos colles 8& ditia quondam 
Regna paleftinettotum cui paruit: olim 
Cefarie Anthiochic^ folutqua.mitis horontes 
Curriu&immiflisvrbem difterminat vndis. 
Cuimaur9feruirefolet:quebarbara Mephis 
Horruif.&dubia furgens ab origine Nilus: 
Q_uigelidu Tana in domuit: victricia figua 
Ethiopes fcythicGqj gelu qui protulit vltra 

'. 
• 


' ' 


^H 

| * 

_ll * 

H ' 
^^s i * 

i • 

^H 

— M 

I 

— — ^H * 

=1 

M 'I I 
I 
Turiferofcj arabes libanicj repentis odorcs 
Etiugacaucafiisquerupibus ardua furgunt. 
Victor ouans ChriOpeno mo pulfus ab orbc 
Amiffi s afiae regnis magnocf potentis 
Europe; fpacio extremas male poffidetoras: 
Napartehefperie dederatcui nomina Betys 
Murushabetpetiturcg domomacoetis ibera 
Haccladenobisfcel^attulit: Heu graue nro 
Dedecus auctoritnoftri iiam penitet illum.' 
Tutel^piget afluptae veterucj laborum 
Atcp dati noftra pro libertate cruoris: 
Si tranquilla quies & triflibus ocia curis 
Libera me finerentfanctos inuifcere fontes 
Et totos heJicona dies cofumere circu 
Prima falutiferi repetens exordia chrifti 
Ad fuprema meu veniffet tempora carmen: 
Aclracp tentaftem maiori fingula verfu 

Texere-.Siannalesmelioribusederechartis: 
Sed necfumma fequitrepidufaftigia tempus 
Me finit:8£cajci visformidata vencni, 
Noftrabreuisveloxqj etas&plena laborum 
Nil altutentare finittcontermina metaeft 

Carceribus:c6iunctanecifubiectacfefato 


cm 1 

4 
i 


flfljlflflffff ffff 
flff flflffflT Tflffflff flflTflff Tffffffff TT 

6 8 9 10 11 12 13 14 15 Vitafugit paruooccafus difcrimine ab orm 
Diftat.8t lnnuens premit breue cladib 9 guu 4 
Paucatamennemefgnauu tnftic^ iacentem 
Defidiainueniatmifera» lux vltima vftae 
Subifciamtmagni quotfens benefa&a paretis 
Voluimus a curfs animo fugiente caducis 
Lucida cseruleis ceu toto e nubibus orbe 
Solabiens monftrat ratio q turpe nocenfcj 
Sitnoiufla fequifuperu&cotemnere diuos ' 
Atcg dei iuftas quotiens a limite fixo 
luftici^ illecti vicio difcedimus iras 
Infinuattmitefqjdari pro crimine psenas 
Etnoftrumaiorafcelus tormenta maereru 

Commemoratfo beneficiorum chrifti. 

a Ntefalutariqtolleretvndalauacro 
Crime & irati valuas aperiret olympi 
Aera deos hofes 8C ligna carentia vita 
Effe ratiiectas pecudes 8C debita c$lo 
Orgia ponebat furdis altaribus ante 
Fada manu fimulachra fui cultoris 8i arte. 
Numinafallebantficulos Erycfnacolonos: 
luppiter a hbycis qui nomina fumit harenfs 
EthiopcsfoliGj domosardore peruftas: ■ ^ •k ' 


V 
;v 

^m^ - 

V I * 


GnofctacosD i&ynnalares:&rura Cayftrf* 
Meotifqj lacus:& clari regna thoantis 
luflitvbihumanu fpargidea fgua cruorem. 
Perfida cgcropiam lufitRhamnufia plsebem. 
Atticac^cropiospallas: Rhodoaltus apollo: 
Orthigtacj breue micone giaroqj ligatam: 
Attyri^Iuno lybicas Chartaginis arccs: 
Thraiciifq? famicircundata fluctibus arua: 
Barbara cornigeru Mcphis plorabat Ofirim: 
Letaq* percuffo pubes cgiptia fiftxo 
Inachfecelebres veniebat ad /fidis aras. 
Dindymaper cybelec^ phryges ffonatia galli 
Sacradabantmatridiuu:perCargara&idam 

Buxea multifbriftridebattibiacantu 
Tympanaq^audito (Irepitu de rupibus altfs 
Pr^cipites ibant Damn^ luccofq? petebant 
Dorca des ignotos 8t inacceffas conualles. 
Fefta corymbifero Thias renouabathiaccho. 
Et tepidas cornu ducdhis caper ibat ad aras. 
Roma panomphaso facrauerat alta tonanti 
Limina folennes crebro vifuratriumphos: 
PaftaqjCIitumni virides armenta per agros: 
Sic ali$ vatiis deluf^ erroribus vrbes. 

Illllllllllllllllll 
lll!|llll 
1 M 1 1 II 1 II M II llll 
llll llll llll llll lllll lllllllll llll llll llll cm 1 6 8 9 10 11 12 13 14 15 Numinibus ficftts aras & diuite cultu 
Arduaponebant pariodcmarmore templa* 
Sepe quidem vino tancj de corpore voces 
Etconfufadabant veteres oraculadiui. 
Sicu t apud dclphos in pua phocide nigri» 
Spelunc^ latebris claufis vocalis Apollo* 
Sicut chaonie ph^bo illabente volueres 
Etcaua Cumeu fpel^a fonantia carmenr 
Veru hec vel fallax hoim verfucia fecit 
Vel ftygiementes auium pernefciacertis 
Motibushuanufingebantgutturamurmur 
Formabantqj Ieues per cocaua faxa loquelas: 
Etquod fydereiradiiscoeuntibus ignes 
Monftrabantcautcpopulis multo ate futuru 
Siue per auguriu feu per vatu ora canebant. 
Diuinofqj fibi cultus curafq* parer e 
Artibus his folitse turbas &eredula vulgt 
Mobilis ambigua fallebant pecflora voce. 
Non tulirhoc magniproles eterna parentis: 
Etftygiis ergo canibusludibriadixit 
Sempereritmortalegenus^nunquevereri 

Nos difcent manes/' audacia ditis auari 

Iroproba ficimpunemeos inuadet honores 
O gg-f. 


1 

V 


■;• j ■ I 

* 

■ *■; ** 


* 
I 

Scmperf&obCcuri plgbs abiciofa profundf 
Sicpergetfefefuperis^quaredeoc&i' 
Xbo:&terrenuluftraboincogr;itusorbem. 
Necpatriasrepetam fedesc^luuepriufq 
Cerberus 8ttrepidime regiafenferftOrci. 
Non vada no furia: no ferrea clauftra vetabut 
Nigra per SC ph^bi radiis incognita regna 
Ferregrad 9 ;horrore tremesvlulubit Erinnis 
Ercaua terrifico quatientur tartara motu. 
Elameusobfcurosphlegetopfufcitatignes 
Saxarotans marftoq? acheron q Jabituramne 
Cocytiqjgraues parientia flumina lu<5fcus 
Et liqu or inducens Igthec obliuia lymphse 
Prgcipites fiftent curfus retro^ redibuht: 
Et fua fulfureos repetent exordia fontes» 
Cum mea vox aditus cxcos ingrelTa ^fundsc 
Nodtis 8Cinfolita penetrabittartara lumem 
Luce repentina chaos 8C fumofa baratri 
Atriaclarefcent:vbipallida frondibus haeret 
Somnia:tenariis reuocabo a fedibus vmbra* 
Infontes vmbras patru quos longa fub alti 
Carceris includunt obfcuro vincula circo 
Proptereaplacidamtetnsinducite pacem cm MM ffff 

6 7 y 10 11 12 13 14 15 16 Sidera quiregitis diui qui voluitis orbes. 

Vt du bella gero cu principe gentis auernf 

Sentiat occultam ferri fibi terra falutemt 

ja trepidat magnoqj pauet aduerfa tumultu 

Ca(tra:diesnumeratpluto:tempufqj voJuta 

ColHgit aduentufq? meos veftigat & ortus; 
fCcclurnascogutaciestcurfantcnperaltum 

^era:& ingenti ftrepitu mortalia terrent 
Pe&ora-.montanosapices atcjardua faxa 

Terribili quatiutmotu:pecudumqj per ora 
Infolitas fingunt voces:egiptia pallent 
Sollicitofimulachrametu:fufpirat anubi: 
Fatidicofq3 legens vates examinat omnes 
Peruigil hiftorias & ceHcogitat ignes: 
Ipfe igitur diuos linques 8C limen oly mpi 
Aetheriafqj domos deus ad mortaliaregna 
Terrenofq* Jares medio dum frigida curfu 
Sufpiceretcancrunoxinclinatafubvrfam 
Venif.Stanguftamtenuitpr^fepiafedem; 
Tunchyberna gelu torpebantarua fereno 
Etmatutino ficcatiifrigore gramen 
Perdiderat vernu demifla frontecolorem: Pigraq? no&urnis albebant rura pruinis: 
O gg-ij. : 
V ■ 

#1 • ■ 
•V; 

t . K-' 

TucRhodopeshemicgnuiesiuga fuma lcua 
AIti 9 :8C niueo furgebat aggere motes: (bat 
Nudacg ramo fe, tenebat brachia quercus: 
Et fyluas aquilo viridi fpoliarat honore: 
Pre. uius e,oa fan<ftos a perfide reges 
Ignis 8£infolitjs radians fplendoribus ardor 
Mifitadinfantis paruaincunabula chrifti. 
Ipfe fub humana veJatus imagine mundi 
Conditor: vt tetigit matura virilibus annis. 
Tempora nafcentis iaciens primordia faecli 
Ante quaterdenis ieiunia longa diebus 
Pertulit:8£ facromox irroratusabamne 
Abftuliterrorum tenebrasmodifcj profudae 
Nubilarlongeuuqj chaosfiniuitab alto 
Vndicp diffundes illatam cardine lucem: 
Extin£tis oculis aciem lumencg peremptum 
Reftituens opus ignotum noftrif<$ negatum 
Viribus-.aerios tra&us folemcj videri 
Fecit:8t infuetu terr$cxlicp decoram. 
Siccaper e.c]uoreos fixit veftigia flu&us: 
Admirata nouii credebat Ariona Thetys 
Cu cytharacuruos inter delphinas euntem: 
Mox vbi vipropria tutoS fufpendere pafliis Vidit: SEhumanis liquidas iter cfTe per vndas 

Greffibush^cno eftaudax induftria dixit 

Romane virtutis.aque fenfere tonantem. 

Hec ait. 8i fugiens imas fe torfit in vndas: 

Imperioventoruiraspelagi^furorem 

Prefiit:in excelfo galilei vertic^ montis 

Ora:manusoculos 8£pecl:ora fan&abeato 

Lumine perfufus paruitde9:{therelapfum 

-Numen 8C albenti veftitu nubis amidtu 

Aflitif.auricomi fonuit globus aeris ingens- 

Carmine no magico no vi medrcaminis vlla 

Defun&os iteru vitam reuocauitin artus. 

Emigrare leues animas retrocj* reuerti 

Obflupuit:ceJerefcjj fremens pluto induitiras 
Languidaquenullapotisefthumanaiuuare 

Ars ope:per vicos gradies per rura per vrbes 
Nuc prece nuc folo fanabat corpora ta&u. 
Sandta dei tenuem pietasinduta figuram 

1 

Nopertefa rudesaios moribudacj; membra 

Ferre nec cftiuo graciles afpergere plantas 

Puluerenecluteis veftigia ponere campis 

Erubuir.tolerare fame pafcicjj per agros 

Gramimbus vitreocjfitim rcftringere riuo 
O gg '& < il r 

9 


I • ■ 

* ' / . 


M-^ 


#■ 
m . i 

Dulce fuitrcoluitcf inopucofortia:tantus 
Ardorinaccenforegnabatpe&orctantis 
Curahat ftudiis huana negocia:vtipfum 
Aethera iatn poilet fefeq? oblita videri: 
Ante ipfa.m quot quot hoim coponcre jmores 
Gonati ftatuere modu normamcjj dedere 
Viuedi.vel pro ceitis incerta fuerunt 
FaJfauepro veris vel no perfe&aloquuti. 
Hincpateromipotensaios miferatus inertes 
Atcfe imbecilles fenfus & pecfbora tarda 
Immenfum 500 referauic ab ^there lumen: 
Progeniemcj fuam fummo demifitolympo 
HjcfuntiiJatquibusdeus inftaurare caducii 
Nature Jabentis opus:tentamt:SComni 
Conatus ftudio veteres auertere rxiorbos 
, Vt patrias fordes crimencg aboleret auitum 
Legitinauditufatigenusullitafufo 
Sangume # ardenti liuentia verbere membra 
PerfoiTumcj caput terebratacg tempora durii 
Sentibus erexitmiJes romanus in alrum 
Aera:frigentesplan<5las proiedacj longe 
Brachia K humentes oculos 8C peftus apernl 
Contre&ofcj} pio crincs barbaram<j cruore 

MM llll 

cm 6 7 y 10 11 12 13 14 15 16 In grate. moriensplebimoftrabatab alta 

Arborc:8Cingenti mortem clamore cicbat. 

Cuius ad interitu caepere elementa moueri: 

Sol gcnuit nigroqj caput velauit amictu: 
Contremuittcllus;timuitmare: palluitaer: 

Etcollifagraui fonuerunt marmora plan&u. 
Hsc fuit atra dies 8C lamentabile tempus 
Cumfubitomediatenebrisin luce fubortis 
Lume in horribile fugit fine nubibis vmbramt 
Aureacu vemusretineretvellera titan 
Longaqjlonginqusccontrariafidera librae. 

Siceftpartufalushomini.-longeuacg prim^ 
Cu gemitu & lachry mis deleta iiuria culpe. eft 
Immemores tanti populus patref^ laboris 

Neglecto fupemcultu fpretocjtonantis 

Imperic baccho indulgentvenericg miniftrat: 

Sacra fcrutauromumis altaria condunt: 

Aurovina libanr.auro laquearia fulgent: 
Scortategutgemmis:canibuscouiuia;pon(it: 

Sordct inexilivirtus incognitavefte: 
JExuuiis mopum cu Jti ditefcj rapinis 
Succeffu elati fuperos f\cheronta<$ rident. 
Propterca hoftilis rabies infurgit 84 ira * < \ 

■# 


; I 
* 
P 
I Sl 


• * 

*♦ 


* 

* ■ 

H w- Corda micattmarmora nou*fert plfa mauorf: 
Aufbniae labetur opes:na clauftra Iiburng 
Pretenens angufta vijc:per rura timaui 
Qua ferus algentigotus defcendit ab axe 
Seu qua ptceni Tuperu mare littoris oras 
Alluit epiru dirimens & 1'apygi's arua 

Turcoruingentcparuusvometangul^vnda 
Biftjpates expertusitermagno agmie miles 
Veloces afceditequos:fonuere pharetrc 
Comipeducrebrisrefonant hinniribus aurz 
Valhb^in tnediis:8C quadrupedante tumultu 
Auditur longe ftrepitus clamorcj virotu 
Sublatiquotiens arftu rapiente vapores 
Alta peturpiceocjj tegut vehmine cxlutn: 
Etnoua tepeftas clauufc^fonamiaventis 
Nubila per celi traclus voluuntur apertos: 
Rugitu ingentirefonansvolataere grando 
Pulfanotoboreauettremut cu rupibus alpes 
Tu nc fracta fi nube fragor fubit ima profude 
Vallis: & impulfu nemoru» telluris opace 
Vndicjcoprehenfus fugitatej» repellitur aer: 
Aerii montes clamant-.magnocj, boatu 
Antra fonanf.ftygiu dicas mugire baratru: Horridapercapos procul exaudita pauences 
Cordaferic gelido ftrages huana timore 
Tale fonac longo populacrix agmine curba 
Orcmanu teloqj minax ficibundacjj noftri 
Sanguinis irrumpic-.fcopulofa ceraunia lugect 
Sylua vecus dodona cimec gemuere moloffi 
Rurafoli.rremicomisager.pauet adria pod' 
CIaflis:8Cadductu peregrino remige marce. 
Tras mare tras idos nabatheacjjrgna nefadae 
Gentisinauxiliurutilo volat Eurus aborcu 
Impiger:8£firmecaptaciamlittoraterr£: 
Butroti iaculmehabet:fummafcj? perarces 
Dirrachij ftridesfrondofacacumina curuac. 

Vela<$iafinuansprorasserara$roftra 
Vertitinltalia-.falit5quor:8Cvndacarinas 

Aufoniamverfus fenfim leuar.atcj fecundum 

Spondet iter :culpanfc£ moras neptunia dorts 

Pernocteadnautasica circuliccora clamat . 

Tepora murtigene; quid idonea gditis. ite 

Ite lares italos 86 fundameta maloru 

Romuleas arcei 8&pontifi'calia tecta 

Colluuiem fceleru temerate fauetibus auris: 

Itecitfquadoaftravocatquado omia madat 


\ » . • 
r 

; Numina:flammantimauorsquid cogitet ore 
Cernite faturnifaciesinfenfa latinis 
Quidvelir.atcjj loue letos no ire per ignes 
Sufpicite:8£quafatavocant couertire proias: 
Aetheric menres quibus eft tutela latine 

Gentisaboccultobellahecimminavidentes 
Imperio patris 8£ longa clade elTe litandum 

ImbelJesha:rent:at<5 in fuaregna furorem 
Ire finunr.Romacg alio fugere relicta 
CedenouaveteresculpasabolereneceiTeeft: 
Ecce tarentinis vacuas in collibus vrbes 
Etnudas cuftode domos &littus inerme 
Militedeferuitduxparthen op.*us abacto. 
hetrufcafpopulata domos mo trafiuga pulfo 
Marteg emilia&venetos bacchatur erinnys. 
Necvos immenfu dirimitmare-.tranfitusvna 
Noctebreuis calabros frnas exponet i" agros. 
Vix fpatio maiore fretu dirTunditur iftud 
Qua quod adhuc fama notu eft athamatidof 
Etvada leadri crebro fulcata natatu. helles: 
Itcquid abigittVvobis eft debita tellus 
Italaquiphrygiosdomuiftis8Chellada:gete8 
Oenatrie ducuntgenus ab radicibus illis. MM llll 

cm 7 3 10 11 12 13 14 15 16 


Quis pallanteu vctere qufs codidit albam.' 
Hocopus ?tie^:pfugi fuit Archadis illud. 
Dardanius phrigia venies Antenor ab ida 
Euganeis lata ftatuit fub collibus vrbem: 
Quefuperefttripliciqjfedet munimie ci<5la! 
Parrafij pifastpubes fpartana tarentu 
Struxin&imperiuDaunuspartitus&agros 

Cu diomede fuitcuius tenetinfula notri 
Nomeadhuctfuntquiaufoniadenoiedicam 

Aufoniflaertiade defanguine olyftis. 
Progenititquidfuretum tyrrhenacjj dicam 
Regna/qutbuslydi frater tyrrhenus abagris 
Meoniis afia» fortes & fata fecutus 
Attulit 8J leges alia & nomina fixit: 
Etphaetontiadeslocaper montana ligyftus 
Errantes populos domuit:ligurefqj vocauir. 
Sardoumtenuitlittusfatus hercule magno 
Sardus:8Cagraiis Cyrni defcendit origo: 
Roma phrigu labor eft:capuanaq$ menia Ma 
Filia dircei vatis poft condita tecta (to 

Et ciarij delubra dei comes addita lydis 
Cuducetyrrhenovenetosannauit?adagros. 

Tyburabargolicis pofitu: locrenfibus aiax 
* 


•■ 

* 
Auctortab argiufs voJfcifundataCoracfs 
Oppida.Quid fcopulisfegnesheretisnftis:' 
Veftra nec afpicitis fefe oftentantia regna 
Arduus hefperio vobis garganus ab orbe 

Oftentatfublimecaput-cumanecolorat 
Sol nouus oppofitoseoa Jampade montcs 
Cernimus excelfasvmbrisin rupibus arces 
Picenifcj iugis albentia meniatclamat 
Vos ab oliuifetis JetiiTfma collibus ancon 
Brachiaq?inportuspandit finuata capaces 
Amplexurarates&fufceptura benigno 
Maumetigenushofpicio: fautrixcp futura. 
Gloria vos eterna manet: generofa nepotes 
Facta Iegent:patrucjp volens exepla iuuentus 
Magna fequi pugnas animofior ibit I omnes: 
Et partas augebit opestnatofq; per artes 

Ingenuasducetvirtusauditaparentum.f, 
Sic viuet longasuus honos # fama fuperftes 

Per populos ibit late-.Sitroius heres 

Ifta per iratu diis aduerfantibus aequor 

Nauibusamiffis&militecepitinermi 
Arua quid hasc delecta man* cogeftaqj claflis 
Fazta armis animifcj ducu numeroq? virorum MoIiripotenVlongo fam vincitis euo: 
Necfugereaveftris audetvi&oriacaftris: 
Vos imane gen? Thracas 8C marte fuperbos 
Nubigenasfguoqj fatas Ifione gentes 
At<$pele&ronios laphithas viciftis:8tomne 
Euboiam;Pelopif<$domos:altaq3Corinthu: 
Euxinupelagusveftrueft:8t lata propoutis: 

Iomuqjfretir.leto vos Adria vu/tu 
Nucvocaf&fines thetys qu§ cigit hetrufcos 
Et minoreftvobisaudatiaviribus;ite 
Diuitias. Auru.pecus.8t folapinguia vobis 
Hefperij feruant.iftis audete potiri: 
In vetitas no itis opesin veftravenitis. 
Heredis no hoftis erunf cenotria regna 
Cumveftre ditionts eruf.mo poflidet hoftis 
Aufonia:patiturc$ truces inuitatyrannos. 
No&e diecjjgemuntvrbes-.durucjj recufant 
Fereiugu:popuIiten(Ts adfidera palmis 
Maturare roganf.ita fe finire labores 
Acrumnafij putant:8C Jibertate potin: O Calamitatum Liber Tertius. 

hh« i. 
*■■ • - * _ 1 •*■ • 

•.• 


- _ 

r. ALIBVS Tndomitas mentes 
.«-barbaracorda 
Irritatdea f_eu? maris: 

v , de lirtorc clafJis . «S&A/& 

Soluitur:8- noftros veniteuerfura penates. 
Chaome naftns vici.ne finibus alpes Acclamant:?- faxa cauis que plurima pendet 
KupibusacceprasconfulomurmurevQces, , 
Conglomeranttnecclara finut refpodeatecho 

. ■_.,_--« .tk,.__ /.--_<.-«,>.•.->_____ .-».*«__ 

Magnus apud manes itala de gente coa&o 

fr-y^ -~&G> «m£_ ^■i/Ui.^M^f-p^^.t. .«.& .JELxcA _»_•, _y/U_. 

ngmme pompeius rogat ad fua m_enia mitti 

IraJig Jaturus opem:fubpe__oreforti , 
ir^V*^ ^-~ 3*£e *"»*•*• 

X^ u i.! < ^. uc P atr, ' e pietasjftimulatcft fcpultu 
Llbertatis amonporidus morta/e necari 

_£ ■ i *^ '«.^iw; }**<***& \ _«-a__,-_r 

Sipotuit.ve teres animo poftfuneravires 
iYlan_.ec e : __ pnfci vmit non immemor eui 
ooIlicitufqihifdemcuris:queRomulus_-UO 

_ ~ yx^-^-^ £w^A-V .^.{.__.t_> _-«--_ , Vlag Immortalishonos8tgloria fumma n /^ 
^j, m _L ne bon -2 ferua-.quado hec tibi f. 
<_. ura f uit . totu pietas tua nota per orbem: 
I mperio dignu noitre te fecerat vrbis: . # 
Cjloalitetvifume-.caduculpare quis audet/ _-_. f ^F y*-* *& r rpatnu defede foJu:quandq.itala virtus 1 

_^ a jl / ^ jt ^ ^^ VfcB adeo ceciditquando germania quanda 
•***-■ «^* r - n 

ArmipotensnucJentaiacetneccjiansvJIum 
Audetopus Gcfangenus.hocignobile getis 
Barbarice procul aufo hiis a finibus arce. 
Te Dontus-.te nouiarabs:te grecia. & omne 
Aeeeu loniucfefretutte punicatellus: 

Tyi^Sajnag 1 '» cquitafti da#b$s£gyor: , 
Te ligur alpinecfc niues te fenfitjiiberus, 
Galliach 8Clatis ingensgermaniacampis 
Per freta per campos viclricia figna tulilu: 
Regna. vrbes.maria,8t terras felicibus armis 
Calca(ti:totufchtuos miratus honores , 

^icsr ^ [«»«** <u&j*P +b$*. ] &*■?" Z Orbis vtindigno raptufifyuJnerenouit . - - 
Ineemuif.fleuere arabes:neuerefabei; 
Indus:8t extremi flerunttuafunera feres: 
I.decus Aufonie:regnofuppone cadenti 
Ingentes humeros & fortia p ectora tantis^., 
Fludibu s opponas : magn e teqt obiice cladi: 
Comunes tutaredomos:communia ferua 
Reonameafundatamanmfententiafram 
Ifta remo fedet-.itcurii deci/ch precantu 

Tdnumacelicolucultor fatfcticfe catones 

hh.it* 

'• m * 


:. TTT TT - 8 9 10 TTT 
11 

H 


— o\ 
* M 


— (H 
9 
1 ■ 


= CO 
. 1 


iH 
* * 1 


1 


r- 
^P. 


— *H 
i* 


1 


= VO 


— tH 
M 
= lT) 


; v 


1 
• ' 1 

.1 


— rH 
I 


= ^T 
— tH 
1 


= 01 
1 
1 , 


— tH 


p 
= og 

fH 


• 


t 
= rH 


— tH 
= O 


1 
— tH 
=— °^ 


i 
~ — OT 


i 


» I 
1 
I 

l 


=— 1^ 


: 


1 
=— ^ 
1 


1 


^— lO 
B 


~ — ^ 1 


% 


■ 


=— f^ 


1 


* 


. 
=— <M 
»' 


1 


• 
^— iH 


■ 


. * 
L ' 'i ^^ 
= g 12 1?: III III 

14 
ywi ^Sw L|*J Id populuspatrefa rogantme defpice gente 
NatetuatVidenvtcafirypis tam tnulta virom 

.^~J&£$o/ f^—urf^ ^tffiffi >«**&& G^W 

Miliapreftantumeenerofis frontibus errent ?*»"*" <*'«J*2 &**$*ȣ** c^a^. 

EIyfiis:tenemotamenpreflanturore 

No aio melior ftec ad horrida proptior arma 

TeexterninofWqgducesvenerantur:8tipfe 
Depofitis odif caufis liuore fepulto legw Quadoquidepietas&nefcia rump 
__ , ^-5/-P*gn«prefl feeptro & regni diademate virt? h^ r.vvv^v^^--rlacpcpmot 9 erat:metcc6 mouebatad arces Cum pater eloquii culto fic Tullius ore/-^ 

hlextt ab inceptis animos. cetucp refbJuit. 

Magne pater noftri generis:tuqj optte ciuis 

Optime dux-.patri^qj ingens pietatis amator : 

Q_uemciuescolui ate alios du vitamanebat- 

Ferre vrbi auxiliu fruftra meditamur: olympi 

Ipfepaterqutregnatenet qui fulmia torquet 

Sicftatuit:fceIushachoimfibifufcitatiram: 
Diuife excitis fe feditionibus vrbes * 

Aufoni* lacerat: vna intra maenia liuor , 

Ambitionummiqjfitis corrumpere mores *C44 */ *. **> -<<Mtfi(+rfo + Vtceperepips nullos eftreueretirfa recti 
Nullaquiesanimis;nullurqjfaludfer 
Ciuis ; opes patrie rapiut eraria nu dant : 
Etcojnunebonuinproprios elabitur vfuS 
He praue viuendi artes;hec peffima moru 
Colluutesnobis 1 atu quirexinlusorbem 

lura pati;feruiret adhuc nifi prouida Naifis 
CurarcdcrmiiretPulfocapnoliagotto; 

Q ue rapuit partes eadefortuna nepotes: 
Infequitur.uirefeterna fors afpcra rronde i 


equiturraii 

Profpera brumales pluuias & frigora fentit 
Aftracftdebilibus nofertardentiaramisv : 
Atchomnistimctincurfusteuoqh fenefcit 
Spontc fua conxa manesltabilisq} putatur tfwv' fvC -M$A*-' i>«^**l &£ v*l*v4Vv? Occidit excmplo fugitq» inftba f?pente s . 
Sorte fua vtantur:lex eft deus oibus equa: t 
M. - r**«ieCv«*** .^'•«*&y «vj -: Omne quod a fuperis bellu e reuocabile no e: 

Sed qeqj rex herebi quequa tranare paludem 

Nec fuperisiteriireddi finir.efrpiaquete 

Romule curamouetfedfubdita Jegibusorci. 

Nosiftiseterna ligantergaftula campis: 

Nec licet ad patriu limecelucj rehertit 
O hh.iif. 
W ■• 
■• • > 


•• 


» . -■• ! H H 


rn^ <_n dh. 

)• 

Felices anime fedem guibus etheris alti 
Iupiter indulget poflfunt ea fara mouere ■ \ 
Npsorbis quohdan domini feruimus aiicrno 
Fata f eguntilletterrenach reena eubemant» 
Verte alio mentenv.nec nos ea cura ratiset 
Sit fatis exilio nobis leuiore teneri t 
Hisammedictiscetufiluererelicto,-, , 
Interea noftras odiis flagrantibus vrbes ^ 1 ^ 

Exercentfurietperrura:peropidafeuit ■ ^M^V"' Martisopus:petriq?domus pollutafluenti 
Marcefitluxu:nullahicarchanareuelq 
Non ignota Icquor: Jiceat vulgata referre 
Sic vrbes populia* ferut;hic rumor ab auftro 
Cimerios vltra laticesper opacafilenns 
Clauftravietfalccohcretoquaplurimacrefcit 
Stiria friqentes fey thie penetrauit in asros: 
Venit adherculeisper iberu gadibusequor ^ 
Qua fubft excelfam Thetis interfluacalpen A.d vadaqangarid uttpaeno q proximaganse 
K^iratenentigemaf^legutreafamaperomne W iam uetus curopa mores extirpat honeftos: 
Sanctus ager fcurris:vcnerabilis aracinedis 
Seruir.honorande diuuganirnedibus $des> Quid miramur opes reciditiaq; furgerc teeta; 
TurtsodoratiglobuIosSi cynnama vendit 
MolHsarabs:tyrifvefl:es8t rmirids imbrem: 
Indusebur:croceucyh'ces8CTmoIusodore 

M^^iculi;ferruchalybes:tenui(Iima feres 
Velleratcretenfes molliilima viua/tanager 
Pernices mercatur equostvenalia nobis 
Templa,Sacerdotes.aJtarfa,facra*corona2: 
Ignes.turg.preces celum eftvenale.deufc»» 

I 


h 


JpZi [yft? pater fidei cuftos ouiuca magifter:, 
O uas bon 9 effufo mories {n fangume paftor 1 U Ablu(t etatis damnofa licentia noftrse ^;/^ w ^^ ^j&U". 
^'«h-v^/ (2rrK& /££+$&(& *«**»** ■4*5* £&?**+ y^tfV*-**-*' Aduetfataparittua fenaat arma.coherce, , ^c ^ /$ ^/ 


Hacvite:acipite ramos premefalce vagates; J^/zt&^ 
Nancp feros fructus &£ trifte frugibus vmbra / J«A*VX/ 4f^2£ty*i 


* FertingiJ»; jacf s cerererie£at: occupat agriu ; ^ ' /.%. ■ *X**^i$*^<. ,. K ?~ V M*$ '^H 


Mille fub his latebrefoliis:» mille rapaces ^r^tET-*? >**r<&~&* f (^o-(Am/ 

Hachabitant fub fronde fere; vuJpefcfttlupicf* * ^JIk kM 

MuiacsmuadutJaniancfcanimaliapailirn . uw^^fc" ****** V Sicctcurugenusomn?p.ent:percfuiiiaregnat v-wi^^ 
S#uus aper;tygtesrapidj: truculenta leonu ^ &.«*£< 

■■i ■ 

1 mmmm^ 


m* 


• 
*" rf* 
ScmiarmulricolorPard^tgnphsjijrib^vncjs; 

Et varie banthera cutistgrauis vrguib* vtfa: 
m . In2en 9 hocpaterarmamoue:fuapafcuared 

* ^jTw^/^. >«v«Fccundisouibus:ftcntadprefepiatauVi fdc 

msp^j a&^j sA+u Q u i ugnataiueis Ioneockattrita labpre 
a\*A^ ^-^ ^-<«.^X%^ **&$$ ' **■** **~*»£ ' » — ***» 

^ ^ ^(] ]] a gerut: poftq reru te Roma potenretn 

~«* ;<? .^^^«^Pecit 8i obfcuro iubarhoc/efplend uit orbt 
.^* ^* £*«*£ Exanimis virtus fceJerii fub mole fepulta 

^T* ^""^ ^Etmfitotvicfo^ 

<~*~w ^Depjrau3ta:boni poter^nt re&oris habensc 
Errantes frenare rotas. fed tantu s cquorum 

retractas ^•ii * w% w ■» . ime patrum^ 
^^vXyRetuam-fuerasannismelioribusaptus, *-^ ^ ^w^ Efttibi qu^fantofatis eftin principe virtus. 
v <*< .%&& rSedvelutobfcurisphebifubnubibusardor W~U** -p**^ "k-V 


/ Languet: 8C vmbra die picese caligtnis aufert 

-•r *£*»u? — . ObfcuraturjeutpelTumpietarchfictercft 
pg*. £&,)*«*>■• . . rt , ^ , , 

i,, 4-ernapaJusterraeH:vicio^exercitushyara. 

^ / Alcidesnui^eft-.ardentemfaeuachimeram 


cm <:■ i o 10 11 12 13 14 15 £_ 16 Moftra tcnet nec adeftGIauci cafWTima,p!es: 
Cadidagorgoneicapitiscomafluxiti agues: 
Et neqj tnercuri j profunt nec palladis arma 
Dedaleis inclufa viia minoia monftra 
PaiTim habitant crebis vteru q c^dib 9 augent 
Nec potis eft multa ingluuia faturare rapina» 
Nec fuperatthefea manus.pertectagaulas 
Harpy? funefta lues fluxucj} famecjj 
Infefte volitant boreje genus omne receiTit. 
Syrenes redeuf 86 phsebi filia circe 
Qu^placidoshofm feralicarmine vultus 
Vertitin immites formas 86 in horaferaru. 
Plurima funt nobis fancti veftigia fecli 
Et gentis monumeta pi$: funt ardua templa 
Sut facris cogefta patru. fancta ofla fepulchris . 
Eft fideicaput eftveri latria tonantis: 
Ifta fed hefperidii velut aurea mala dracones 
Cerulei feruans: res deteftanda nec vllis 
Flendafatis lachrymis-.nec me couiciaquif<| 
Texere caufetur mordaxcg excudere carmen: 
Harcfunt^) fanctis gemitus lamenta dolores 
Moribus 86 fuperu pro maieftate querel^ . (to 
Ifta mouit fugos : vocat hoc fcel^ethere ab al* J- •: .-.: * 
H 


Bellafame&dmgenusinfuperabilemorbi 
Heu forte gregfs aduerfam fiduf<$ malignu 
Q^uo cuftode carettcu fra<fto vimirie feprs 
Nocfturnos aditu fures admittit aperto 
Prcfertimcu durafamesieiunaJeporum 
Inteftina premit rabidiqj mapalia luftrant. 
Prjda fumus: fracto ferimur temone per altu: 

QuafuriYoazbaJiazvioJentiorira malea: 
NuncvadulatrantisfcylJ^nucoracharybdis 
Radimus:8tlibycas rapidonuc equoris a:ftu 
Pellimurinfyrtisnucper tuafaxa Caphareu* 
Pulfadiestenebrismubes Erimanridon vrfa 
Abftulit:indiriu carli magneta Jatentis 

Petdidimusitumetintnotes: ftJapfa remugit 
Doris ha renofi faliunt ad fidera flu&us • 

Aduerf^qjvndisvndaztcontrauusieuro 
ElatZephyrus,boreasauftro:fubuerfa dehif 
Aequora & Iter fe fpumis albetiapugnar.(cut 

Vicini trepidantagri.pulfataredamant 
Littora vixcjtobftat colhfa rebellibus vndis: 
Ah mifer ^ qu§ nuc inter cunabula matres 
Paruula fecuro nutritis pignoralafte: 
Quottepidierupetoculis turgctibus imbtet 


I 

Quotgcmebuda pmct fefliis fufpiria pulmo 
Masfta quotattra<5h's falient fingultib? ora 
Qjio tepido du lces rapientur ab vbere nati' 
Atcjj virisipfb ccfis in limine veftrae 
Diripientur opesifparfis cu crinibusipfc 
Prarda eritis :manibus vi<£Hs hoftile pcr agme 
I-bitis attonito proftratacadauera greffu 
Calcantes lacerafcj comas atcg ora cruenta 
Veftroru feu natoru feu forte parentum * 
Atqjpiolate ftagnantes fanguine campos, 
Summepaterc^lifaltemcuiregia paret 
Singukusaudiinfontcs fletuqj piorum 
Flectere;crudelesgladiifaturanda<j cgde 

Spiculaprimorespopuliifrontefqjfuperbas 
Qraqjblafphemoferiantinflatatumore: 
Parce rudi populo maioru exempla fequentii 
Imbelleqj manu falua:quic£etera faluas* 
Quidmerueregregesrpaftoru icuria danoe 
Cerne laborantem freta per falientia cymba 
Et miferis fer ope nautis: pontuq? furentcm 
Sterne-.fuis manda vetos liget Eolus antns 
Faralesproperantanni:nouiefq$ voluta 

Fertalias leges centeno machina curfu . K 


* " ■ 1 1 1 1 

cm 


TTTT TTTT 6 TjTTT 8 9 10 llll 
11 12 13 III II 
14 


r t 

Necdeus haslabiaerunas ^hibebitabaftris 
Tempus adeft quod ia venturi pfcia natu 
Pe&orasfatidicj quodpdixere fibyllse 
Corripite arma viri dextrisleuafqjreflexis 
Infertate manus clypeis:deus odit inertes. 
Ecceproculde fonigrefcitpuluere cjlu: 
Sublatazqjleuesnymbitollunturharenaj. 
Accipientfulcgcgdiscaua flumina riuos 
Rubraq? papineos imitabitur vnda Jiquores. 
Nonigiturfruftradirosardere cometas 
Vidimus 8Cmedioph£ebu palJefcerecado 
Defectuq? pati:nigraq$ invede fororem 
Internodturnos ignesincedere m^ftam. 
Tempus erit parc/sceJeres glomera tib* aneS 
Q_uom medtis foffor campis tellure fuba&a 
inueniet conofqj truces & vnda virorum 
GfTagrauefqj fologaleasenfefqj fepultofi 
Armaqj noftra fuo non couenictia fseclo. 
Atq? immutatos reru mirabitur vfus* 
Haec properat:did:u(j fidesno fera fequctur* 
Sed fteriJeS gelidseqj aiae quas imbre meggra 
L?th$o afpergens requie fopiuit inerti 
Contemnuutepidoq? trahuntfecuracubiJi 1 Oci'a traclantes lauris conuiufa mcnfis: 

Nubila mcns hoim fortifqj ignara futurg 

Terreturvanis SCverapericularidet 

No tameifta mxnus properat:icredula p^naf 

Turba dabit:curifq? breui tabclcet amaris* 

Atfitantus amor fuperu fi tanta mouerct 

Corda viru pietas:fhidiis (i talibus arces 

Ingenuascolorenthoicsmecia&aperirent 

Seminatnec litui ftreperenttnecdaflica cantu 

Terribili: nec dira lues pr^cideret annos* 

Namlicetobfequiisopifcx lucentia mundi 

Aftr^ fuis aptans feme caufaf-g malorum 

Ignibus {theriis dederit c? loq? volanti 

Ipfe tamcn liber nulioqj cohercitus aftro 

Vultq? poteftq? pijs precibus votifqjfuorum 

Annuere:8£ cadi flammas cohibere nocentes. 

Afpice magnanimu bellatoremqj ducemq? 

Qui promifla fuu genus introduxit in arua: 

Etfaeilcm cognofcc deiumiferifqsfauentem 

Cafibus:8C noftra fuperu precc numina fle&i. 

Barbara ges populu f duce^phibebatab ageo 

Pollicito:contra fumptis dux impiger armis 

Caflra mouens hoftesingenti ftrage fugatof 
O iui. 1 

■ mm . * 

1 

A 1 

■J 

1 

* 

1 

■ - ■ 

■ :■ 

1 
'•'• 1 

1 

•.•■ 

•1 
■ 

1 

1 

» 
• ■ 

+ 

m 

'm 

, ■ 

■ 

. 1 

# K 
■ f 

* *"■ 

■ ^H 

H 

1 <! t 

Pr§(tit:8C mfefto turbas dum eaederet enfe 
Iam nox atra caput velatanigratibus vmbris 
Pallentes vrgebatequos; letumq? foporem 
Interrasbiiugofecu temonevehebat 
Ne tenebris decepta manusvi<fboris abidttt 
C^deqjceffaret folymis vt gloria maior 
Eflet8teuulfageneris radice fuperbi 
Libera pacificis habitarentagmina campis 
Votaprecefqj ducis deus audiit; at<|$ volaris 
Ipfe manus ph^bi volucruqj retraxit equoru 
Lora paterplutelq* diem produxit in horas: 
Vincendiqjmoras dedit;8£comesiuiti arma. 
Sol ftupuir.fixocjj diu refplenduit orbe< 
Cetera qug celi dominu Titana fequuntur 
Ordinibus certis fua ne intcrualla vetufcg 
Sidera mutarentiter 8C ne curreret orbis 
Ordine turbato currus traxere citatos* 
Et iugafrenatis fubito tenuere quadrigis 
Solis ad exemplanregemqj imitata quierunt 
Vranie dulci feptem difcrimina cantu 
Q. u ? re g 11 immoto voce copreffit olympo. 
Sicpater gdixittfic dij fecere minores 

Sirenefq?odto:quibuseftdata Qura mouendi :*"- Immortale dei templu his quattuor orbes 
Ipfe arcem fuper excelfam fuper ardua mudi 
Culmina qua rofeum furgens auroracolorem 
Explicatgternopatrem modulamine laudat: 
Cun&acpdiftinftisaptantmortaliafatis* 
Humanis igirurfimitia numina rebus 
Cernimus antiquos tantucuraiTe labores 
Vttardatapolis mundimirantibusaftra 
Paruerint homini credo (i nefcia labis 
Totaqjfub magni imperiucolle&a tonantis 
Sempert.oftrapiisperetlegibussetas 
SoJlicito terrore carens f^Iicibus armis 
Mortales agerent fub diis cuftod ibus euum 
Noftraq? no nymbo metues no mifla g auras 
Ardentiiouisarmamanu;notoruafurentis 
Ora noti lybicu fpumans quibus §quor in altu 
Tollitur:8t campis verfa liquentibus vnda 
Serpit in aufonia tyrrhenaq? Jittora pulfat 
Sednec£te<fla timenscacco fubgurgitefaxa 
Nonvadano fcopulosturco^alittore vidtrix 
F$taq$ multipliciremearetfaenorecJafiis* 
Qua prece placariquo poflint munere fleti 
Numina cafttlides oftendite:numina vobis 
^H 

1 Cognitaterrigenumifer^ fuccuritc fortf. 
Dum prccor Vranic cui fideranota deu<$ 
Tedra fupercilio fic eft: effata fereno. 
Corpora fiderei ficut mortalia ccli 
Imperio fubfunt # nulla rcbellibus armis 
Bellaaudetfequif magneserimatidos aftru 
Et quolunaiubetfugitatqjreuertitur vnda 
Tempora fol variattficmens ^ternaparenti 
Iufticiam fanclos morea 8t laudis honore 
Perpetuu debet;funth^c gratiffima cjlo 
OrgiaSt infeftis oftare potentia fatis. 
Sed poftq liqu/t terras aftrea noncentes 
Fugit 8C ipfe hoim leges qui condidit ordo# 
Temporeq* ex illo (iiinmi reuerentia patris 
San&aq* diuini ruit obferuantia cultus. 

Hi quoqjquinomende religione fuperbum 
Vrfupantqqfan&is apatribus ortos 
Se ia<5tent ouiumolhfubvellcrefraudes 
Mente jycaonias feruant 8C crimine fordent 
Quod fpetie virtutis habes fcel* ome colorat. 
Nectii his maculis fordet pec 9 ome; magifter 
Ne percatqu^da fibi feruat ouilia feme. 
Q^ui prcce follicitant fuperos multoqj g omis Turelitantarasveniapacem<$precantcs 
Inuifi fuperis ff daq* libidine olentes. 

Heufruftra inceftisiteratfacraorgia dextris. 
Polluti circu quo ticns altaria vultus 

Conueniutcelebratcgchoros 8C carmiemixto 
San&a deu vanis penetraliavocibus imp3ent 
Irritant irafq? mouent no numina fle&unt, 
Hacprece nil opus eftrniladiutoribus iftis 
Auxilii fperate nouis datetempla miniftris. 
Sacrilegu genus exadytis templif^ deorum 
Pellite.necIongosfcelerahfcvertanJinvfus» 
Quid folymos rituS qd motib^ emulatempla 
Aequataqj iugismolelongumqj peraeuum 
Limina folennilate eeJeberrima cultu 
Antiquafq; dei f^des cum m^nibus altis 
Eruit.'# pulchra ex imis radicibus vrbemi' 
Sacrificggentis fcelus8i contagiapaffim 
Inpatrias prolapfa domos mouere tonante. 

Qui romana vocans ad opes 8C regna fuorum 
Caftra feciidabat curfus claflemq* regebat 
Aufonia:ftimulo(qj animis addebat # ignes. 
Ipfe adestenuicircudatusaura 
Verfabarur agens animofam in praeliagente: 


" \4 i 


■• «I 


■ • ■ 


MMM 
I *£- ■ 
Oppunanfcfc altas arcesfcelerata ruebat 
Menia*.c«>1icoluni poftlonga filentiatandem 
Euigilans furor imperiis regnifqj ruinam 
Ingerit ; U cel eri pefTu m trahit omnia cacdc: 
Sicutitiantiquas flammis volitantibus ^dcs 
Q_uomf»uit vulcans eutlaquearia iunAis 
Cu thrabibus tabuleq? leuest atcg ardua te<fh 
Incineres:longofq?rapitbreuishora laborcs 
Si robufta fides fi fpes immobilis ardens 
Sipietas fenis & vicio inuiolabilepedius 
Afforet ignicolor que lapfus ab ^there currus 
Suftulit in ph^bi fyluas atqj ardua templa 
FeretopempofTetq} infans auertere fatum» 
Ipfe facerdotes phythonia pe<£fcora fattbs 
Abftulit:8tlongo campisarrentibus ^ftu 
Elicuit largum fubitis de nubibus imbrem. 
Traxit 8C jthereos fuperis ex vrbibus ignes. 
Et noua circudas liquidis altaria riuis 
Quombone madtato rutilas fupinciditardor 
Et quom dura ferens regis mandata fupbi 
Attonitus fenfit flagrantia fulgura miles. 
* Hic antiqua tuj iecit primordia gentis t 
Nam<j rudem tunicam tetrg (ulgmis inftar Cui umplex experfcg artis natura. colorem 
Fecereat mduitur per fgcula cuncta nepotum 
Progenies iuffit fimilem geftaretamicTium. 
Incolacarmeliprimus tuit:ipfepudoris 
Virgineiprinceps 8C vire cehbis auctor 
Ipfe fuo fanctos vrbes 8C meniapatres 
Linquere & in tacitis feruare licentia campis 
Exemplo docuit: fol 9 nam<$ ipfe per vmbr ai 
Errabat nemorum pomis cotentus & vnda. 
Grame ei pro melle fuitpro nectare lympha. 
Sed felix nuc arua colit ridentia fupra 
Frigoris aerii-.8t lapidofe. grandinis oram. 
Ille licet gemina vertex eftate quotannis 
Sudet # a nobis cu fol declinat in auftros 
Etculittoreipetithumidabrachiacancri: 

Scilicetgqualilibrse phryxicgfub aftro 
DepreiTo quonia multii telluris ab orbe 
TolJitur infeftis nunqtamen ignibus ardet: 
Purpureos femperflores fpirantibus auris 
Ora tepens femper violas#candidafem|> 
Lilia fert:breuibufc|, dies abfcondit" vmbris. 
Quattuor ex iftis labentia flumina campis 

Latarigantafif ripis ingentibus arua: 
O iLiiiij, 


! 


;.' 

i • IS) ■ 
Suntriguifbntestvitreo(c^nitentiariuo9 
Prata bibunt terfus femper fine nubibus aer 
Nec quatitur ventis ncc rauca tonitrua fragit. 

» 

Brachiapomiferecuruantredolentiafylua: 
Pendulacg; elecffcri gratu induit vna colorem, 
Collibus in paruis vbi paulu iuggera furgunt 
Perpetuas ramis fecunda feracibus arbor 
Semperhabct fruges quibus SC cotenerc fatu 
Poflis 8C expertem morbi feruare iuuentem.'' 

Nulla patet curis illuc viatnulla doloru 
Nulla nefci:co]Jitifta fenex loca fancla beat». 
Atcjj fub occafum mudi rediturus in orbem 
Non timet interea parcae ne ftamina rupant. 
Hoc fene nuc opus eft. 8. re mitifCime vatum 
Cuius adingreffum rubri falis vnda rcceffit 
Ingeminas rupes: patuitmaris aluens ingei 
Preteerute duce 86populo g cocaua regna 

Neptuni:timuittriton:fonuerecauernaj 
Delphines curui 8t phocac fugere natantes. 
Subq? imas aegit protheus pec^ ome latebras, 
Si deus hosnoftro miferans concederet xuo 
Dura inter vapidos paterentur iurgia patres: 
Vf$ adeo inuifa eft probitas odiofatj virtus 


Temporenancj iftovicio datureiTe pudicum: 
Eft fcelus effe pimfedi hec eft gloria noftri, 
Parce igiturpro gentetuatabefcere vates: 
Ponepreces:ambiredeos 8t fidera noli. 
Q_uodcaclu fupericj? ferut mutabile non eft. 
Dixerat Vranie cu tefpias altera vocem 
Extulit8C tales eftorfapolymniacantus 
Hiciuuatantiquaclademveteruqjdierum 
Fata recenfere 86 primeue. gentis ab ortu 
Illuuiem repetens miffostraslittorafluctus 
Ignotofcppriusnymbos8Cnubiladicam 
Scilicet vt memores iufto fub iudice veftros 
Ire dies certafcjj fequi poft crimina paenas 
Cautius ambigue curfus 8C eutia vit# 
Tempora curent* nec inerti preffa veterno 
Mes heat: fed propta graues fupereuolet art 9 . 
Venturaqjtimens cladem vicinacj fata 
Mobiliuturpi reru ne fe inquinet vfu 
Sedfoluvideatpatrem&reuerteturadoret: 
Quifedet 8C ftabilis folo mouet omnia nutu. 
Cumpaterocceanofceleratam pcrdere gente 
Vellet:ad imbriferos e rrantia fidera pifces 

■ 

Duxit8CofTiciis aptauittriftibus aftra. 


* • 


> 


• # 9 

* -.1 "• 

• 

X * 

* ■• 
* 

• 
Sed tame ante rudes turbas 8i barbara regna 
Quam fubitis deleretaqufspremifitinorbe 
Fatidicu vate qui crimina longa piari 
PoiTelibidinibus Ci noxiaparccrct artas 
Inftantefqj iras ca neret clademqb futura. 
Interca diuu monitu contexere vaftum 
Inftarmotis opus c£pitquoclauderetomne 
Quadrupcduvolucru<jgen9ftirpe(jncpotu: 

Formabatqjratem magnis fupcr ^quor itura 
Motibu s & grandi preflura nerea mole. 
Clarus adhucradiis phcbi lucetibus §ther 
Splendebat quu ligna faber cgfamq? pararct 
Materiemmodu tellus ccgnoueratimbres: 
Sed crefceds adhuc poftprima exordia mudt 
Terrapatensproprioq* madcs huotc ferebat 
Omnia-.prouentuq* fuos meliore colonos 
Iuggerapafcebanttgrauioraq* femia culmos 
Pomac^ maiori curuabant pondere ramos 
Tunc etia virides anitnalia tuta per agros 
In longos ventura annos juuq* fenilc 
Gramina tondebantmudu violata pruinis 
Necgelidasexperta niues;fedmitiaviris 
Tempora &alliduu placidiffimafrigora rore. NonduLampetiesithacis armenta coloni* 
Obfuerant.necfixavervverfaueratexta. 
Gerionenodufuerantmagaliamecdum 
Raptor auentinos macularat fanguine collesi 
Impianec cefis viuebant fgcula bobus. 
Tunc igitur populi indocili ignara deu. gens 
Mirantes ratis immenfam confurgere molem 
Confiliu fpreuere viritnec dicta putarunt 
Dignafide:8Cfandu fenis irrifere furorem, 
Ecceniger piceis velatur nubibus aer 
Etphebi lux alma diem diffundit opacamt 
Iam ceta infolitis reboat mugitibus t ingens 
Nimbusadeft-.fugereferefugerevolucres 

Flumina certatim tumidis nereides vndis 
Etfretatollebanf.nigro pallentia cejo 
Nubilacoglomerans pennis rorentib* aufter 
A-ethiopes libyamcj fuper ftridente voktu 
Ibat:8£ cxcuffls ardebantignibus aur^. 
Foliftremitomnefolu:furiteolus:antra 

Fractafonantfactocgvolat procul agmle veti 
Contremuere vrbes triftes per rura coloni 
Cogereabibregreges-.ftabulis armeta tueri 

Du properant crefcetis acju$ lata ^quora curf* 

* 


•' m 

• ■ •• p « - *- 


<*^=i 

Impediut.fruftra pecudesbalatibus agnos 
Sollicitant:fruftrac£ vocat fua parua capell^ 
FingnoratconueJIut frodofa cacumfa Cauri: 
Diripiutcg cafas:volirantcjper aera culmi. 
Attonitgmatres ftri&is ad pectora natis 
Ardua tedapetuf.iuuenu robuftior artas 
Annofas fcadut quercus:fugiut<j repentes 

Q_uodnuIIifugilTedatur:c6fufapervrbes 
Infantii iuuenuqj fonant lamenta: fenu<j: 
Itur in excelfas turres 8C fumma domorum 
CulminameptunusfpumansvJtricibusvndis 

Infequiturmiferosarctantprgfentiafata. 
Imbre madet tunicae:porrectis crinibus vnda 
Liquirur:oceanu dicas ex gthere labi: 

Etlachrymemifceturaquis:ad nubilafruftra 
Tolluturcuvocemanustfua numina quifq? 
Clamat:inerectasborea3violentiafrontes 
Nimbofofpuitoretonans 8tverba prarcantu 
Suffocat ne forte dei referantur ad auras. 
Iamq? fuperfufum capos abfconderat,2equor: 
Nulla fuge- fupereft:f u peft fpes nulla falutis. 
H§ c vada no greflu no funt tentanda natatu: 
Et iam montanis veniunt qui e fotibus amnes * Et que per capos Iaris vada concaua ripis 
Magnamole fluutgremiocomplexa capaci 
Vixtanto fatiseftonerineptunia doris. 
Iam fola: extabantexcelfa cacumina quonda 
Hunc humiles merf^ altis in fluctib^ alpes 

■ 

Vtribus innixti tabulifqj ad pectora tractis 
Compl ex icp trabes haufiuf^peore vomebat 
Oceanutande victi oppugnatibus vndis 
Orafubimmenfos mergebatpallidafluctus» 
Vallibus ex imis profugos <j fumma tenebat 
CuIminamontanof(japices;cQnerea femper 
Altamagispetere:8CpIenis denubibuslbres 
Certatim ruere. SC ia morte inftareviderent 
Penituit tande:ferafqj dedere gementes 
Nequicqlachrymas:8C fallere numina votis 
Confuetiquuvotadarentridebatolympus. 
Flumina non norant ripas nec Iittora fluctus 
Aerie volucres humore madentibus alis 
Pr§c(piti cafu lapfse cu brachia multum 
IactaffentpeIago:fatutande ore trahebant» 
Fugerat in laticesrhodopc.magnufqjlatebat 
Ap^nimus aquis:nigro fub gurgite fummu 
PreiTeratoflacaput; nori apparebat olympi 


<i ; 

»'4, 

K 

• 1 ■ T 

■ ■I 

Altusapexipfisauibusnonperuiusate 
Tunctamen SC curuisratibusfiforfitanilla 
Aetas vfa fuitratibuspecoriq? marino 
Peruius:g:quoreoquehunq tingitur imbre 
Vicinis timuitmergi fub fluctibus vrfa. 
Apta prfus bello atcp armis procera giganta 
Corpora cu paruis turba cu paupere reges 
Purpumnabantfine maieftate fupinis 
Pectonbustmerfo fub gurgite fsemina vultu 
Diffufifq^ freto vittis 8t crinibus ibat. 
Inuoluit fors vnaomnesdifcriminenullo 
Gripbesequi dam^ atqj canes ceruiat<jle5ef 
Agnalupusfimul errabanttcertamina Iites 
Mors dirimit tcertacpdiesparitvhima pacem 
Iamq? hofes laqj vnda feras populata fluebat 
Libera non fcopuli toto no infula ponto 
Neccypruvenusalmavidetnecdelphicaphj 
Tepla:necalcides thebastneccithiadelo (b» 
Nec iuno fua rura famontnec gnofia regna 
Iuppitettextincta fugit vulcanus ab etna: 
Quatris ckudus erattriuie vicina petiuit 
Atriaprepetibus pennis celericf volatu 
Nec cupteffifera Cillenen afpicit hetmes: 

Nectyberimmauorsaudaxttegit oia potus. 
Prothcus 8t doris glaucus matutapalcmmon 
Cunctatenenttpindi phocse viderc cacumen. 
Occiderattellustignis neptunus 8Caer 
Munduserat:cererethetysamplexapmebat 
Vndiq$:neptunuquartae reuerentia fortis » 
Nometuitviolare domuThalamofqj fororis 
Herbifer^ttentare etiam Iunonia regna 
Non metuens auras fpacio breuiore co^git» •• 
^tratis omnevehes aial terreftre per altum 
Ibat;8C obiccta dirimebat corpora prora. 
Atqj vides vtruqj polu fublimior ipfis 
Nubibus ^thereii per iter qua cafus agebat 
Nuc zephiros cotra errabatmac folis ad ortus 
Nuc auftros nucvftapetes aquilonibua arua \ 
Donec in armenise rupis delata cacumen 
Iam retro labente mari veftigia fixit. 
Nampater excelfamudiifpeculatus ab arce 

Vtgenus humanu faluo vix femine vidit 
InteriilTefretuiulTitceflaremecvnq 

Amplius Aegeon dixft montana reuifet 

Culmina-.necfcyll^ glaucus ifigetur in altis 

Montibusiextremae luftrabut cscteraflammae 


' 


\4 • * ^ »ii 


H ■■ 


t 
■ 


♦ 3 • I 

* ' Cum vetus ingenti tellus arfura camino 
Abforbcbit aqua pelagi fitientis: ct ipfos 

* 

Aethereosmotes eamporii cquabitharenfs. 
Tunc altos mortale genus voluetur tn ignes 
Immenfucg dabft volitansvaga flamafragoie 
Et fornace gemes mundus fumabit eadem» 
Nec tame haccphartotis erut incendia pharbo 
Qufnoletecremetorbertuncomiavires 
Aftrafuas iuratadabut:8£noftra facelTent 
Imperia atq? alias alio pro crimine p^nas 
Gens humanaluettcinere foluetur inatrum 
Q_u£ mare quse tellus: q corpora poflidet aer 
Nectuc vlla virii flammas induftria vincet 

H^cdfcentedeornubcsfugeremotufqj 
Occidit:8tpulfus claris aquilonibus aufter, 

Iam taurus iuga tollebat deformia limo 

Lentus 8t ex altis ftillabat frodibus humor. 

Semifepultaintercumuloshumentisharenar 

Corporaficcabantaurjtpaffimqjabeutc 

Rupibus in fummis herebant^quore Conchf 

Iam claro rutilans ardebatlumine ph^bus: 

Monftrobatcpprocul difcuflis nubibus idem 

Turribus exaltisprimutitana vidcntem ♦ 


Ryphjas arces licie cilicumcjj fuperbis 
/Vggeribus frontes: Athon 8C rhodopeia faxa 
Etcafiasmolesmagniqjcacumcn olympi 
Atcft phyrheneos apices Atlatanqj magnum. 
Ex alta fenior fpecula caput extulit album 
Tellurcmcfc videns falue fanctiffima dixit 
Terrahotmpecuducpparens fecudacb nutrix 
Que_ frugu gen 9 ome paris qug vulnera tergo 
Infinita pio patetis quo pignora pafcas: 
Turapidosigneselementacjjceterafixo 

Limitetu celos ficut grauis anchora puppes 
Inconcuffa tenes:pedibus tuamitia noftris 
pectorafubfternis gaudens:# mefta capaci 
Mcmbra finu defun#afoues:ficcare tuamcs 
Accipe progenie pelagi totcafibus aclam 
Longacf perpefam anguftiis incomoda tectiC Hscait.SCpreiTasvallesfpeculatus aquofos 


Vidit adhuc campos nebulafcfe errare cad.etes 

Arua per 8C I ento circu iuga ferpere greffu 

Etpronopetere ima gradu Zephyrifcfi fugari 

Leuibus:#fenfimnotis fua fluminuripis 

Reftitui:& preflbs fua httora quarrerefluctus. 
Tumpateringentesruptofibilimiteportas 
q kk,i. 


i 1 ■■•■*, i 


; I • •"•-■■ 

1 


*. *-' 
I I 

Oceeantis fecit tper quas ire atcj reuerti 
Poffet:8Cimperiolune-labiatcj?reIabi 
Motibus alterius mediafcj reuifere terras 
Tunc gelidi finus euxini tunc alta proporis 
toniumqj fatumtlongisquod fluctibus altum 

Cumt ad atlante : fohdis tum cafpia ripis 
CoIIigere occultas cgperunt gquora uenas 
Fluminaq* 8f miiTos fythicis de valibus anes, 
Tuncarabes inter campos Nilicjj lacunai 
Selate mare diffuditttunc perfica doris , 
EftingreiTa folu merces laturaperindos« 
Tum quocjj meotislatam difTufa paludem 
Fecit etimmenfoglacies induruitorbe: 
Deipiciens iterii fubJimibus alta feneftris 
Protulitora fenex 8C circulumina uertens 
Acilis pendente manu deprehedit Araxem 
Finibus includit propriistrigrynqj volentem» 
Sic ratus Euphrate fic eft ratus ireNiphatem ; 
Sic rhenuu enetuq?padu rodanucg Ararim<$ 
Sic thermodonte dubiis e fontibus ortum 
Et latos hypanis latices bifaporis « iftrum 
Sic vada iord anis fic nili flumina feptem 
Et fua qui nigris dat nomina gentibus indu; Immixtucj} fr^tis folu<$ Boriftenis amnem: 
Tunc et ia nitido celos incedere uultu 
Et Phebioccafum croceo fplendore rubentem 
Humc uTcp noti fiatus ceffaffe nocentes. 
Contemplatus*. habent dixit bellaafpera fine 
Ettandem maris & celi cecidere furores . 
Mox referata ufdes bipacctibus hoftia valuis 
Namq$ deus limen quod clauferat amreclufit 
Omine frondifere. letus redituqj columbg 
Seruata cuplebefenex exiuit 8£ agris 
Renituirpecus:#nemorigenusomeferarum 
E tleuibus pcnnis volucns abiere pcr auras « 

i 

Finerat tali refponfa polymnia cantu 
Altera cu dodhnutu foror annuit oris 
Et placida CHo furges extollere vocem 
Cepit:# exeplum prifci memorabile dixit 
Hisadiunge fenistquimarmore prim 9 acuto 
More facerdotu phrygij Pudibuda Cybeliis 
Mebra fecans magno deditorgia grata tonati 
Ipfepaterfanctgfideipareripfetimoris. 

■ 

Huchabcanttua fecla duce: ficfletere ccjum 

Sicmutarc dcos potcrut ficfata moucre, 

Tu dea dicinqua:tuus hiclabonipfacapact 

kkii. .-. '. • 

. I -.A I ■ 


■ 
> II? Metetcncstvitccjmemormonumcta prioris 
Cernis:8tanna!es ^ternopedrore feruas 
Cunctaq? prcteriti memorada negocia faecli. 
Tuncdeavirgineosoculosfronteq^venufta 
Mouit:8Cince.lu verfis ita vultibusorfa cft: 
Dapateringeniislumendacordibusaures, 
Etchaoshumanis cexu dc mcntibus aufcr 
Oblitoiq* nouas (otdes laudata prioru 
Facta fequi patruqj vias concede nepotcs. - 
Mox ad me conuerfa fuoc|3 innixa fedili 
Talibus hiftoria cepitgcurrere dictis. 
Clara iacet te]lus vltraBabylona fuperbam 
Quam veteres ideo vcftri dixere medamne 
Quod geminos /nterlate dirTunditur amnet: 
Scilicctenfratrem Tigrimqj e fontibus iifdem 
Progenitos 81 mox difiun&is flumina ripis 
In duo diuifos quoru fecat illud aeoas 
Occiduas aliud r>tes:longoqj meatu 
Per nigros arabupopulos verfata rubentes 
Ingrediunturaquas:#fecudoridemifcent. 
Terra igitur fluuiis prius intercepta duobus 
Fruguterra ferax argent/ diues 8J auri: 
Qug nimio ne$ fole calens ne<j frigoris «ftu Pretfa graui teper cterno placidiflima vere: 
Indiga lympharu tame eft:paucifq? rigatur 
Fontibus:affiduopafcumurgraminarore. 
Hcc hofm fublime genus darofq; virorum 
Fert animos diuu facris aptiflima rebus 
Pectora cgleftefq* vias 8t fidera do&os 

Quos dixere magostetiam per perfid/sagros 
F§mcuq$ domos habitant:# agenoris arua: 
Hos antiqua tyrus nouit:Pifcofaq$ fidom 
Terra tame gemio primu qu^ clauditur amne 
Hos tulic:8i primoshorufibivendicatortus* 
Hac igitur de gente fatus gratiflima eglo 
Progenies msgniq? fagaxhabramusolympi 

■ 

Cognitor errores vario* damnauit#aras 

Indign^ gentis: veras nanq? ipfe per artes 

Ulapfuq? dei monitis diuerfa negauit 

Numina fed foJu fnmma confeflus in arce 

Effe patre reiu arnficem mudiq? magiftrum 

Abfluht 8ifati leges 8L inania iura 

Fortune;cafufq3 Jeuisdamnabilenomem 

Aetgmofcf docens animos poft funera dixit 

Inrequiem8tvit£patriam|ric]iorisituros 

Qtiiucritinumenmaieftatcmc&tonantis 
O kk.ji/ ■ • 


i ■.* j i l .•> 


•.« 

». 

CUufiflent Gnclabe dies & fantfci fequutf 
Quegenerfdedstipfe fuomandatafuifient 
Propterea falfis aftuete legibus vrbes 
Vt noua tradente populo mandata deofqj 
ToIIentes nouere viru: eomunfafan<fhim 
Inciuem vertere odia:infenf$qj fuerunt 
Qual is (ocratic$ quodam gens artica uoci 
I dmetuensnatalefblupatriamqjrelinquit: 
Regnaqj fidonio Petiitconterminaponto. 
Rex erata{Tyriisninus:atqjfemiramis uxor 
Exttn&i poftfata viri victriabus armis 
Protulit imperii fines per Ba<£tra per indos 

Inacusarginaparuopofttemporegentem ; 
Rexit:& incachia cu /upiter ifide caprus 

Tuncatlashumeroc^lu tulir.igneprometcu 
Humanu madtdoformas inpuluerecorpus 
Contigit:8£veaas vitalibusimbaitauris. 
Nondu Roma fuu Tyberi nec magna futurg 
Troia pareus Rom^Xant! cognoueratvndas. 
Atcu durafamesagros&mgftateneret 
Regna paleftin^ mutata fcde petiuit 

Niligenasf^lixijfoluquodpiguidusvndis 
Horrea centenolatifiimafjnorecomplet. Tunc rudis egyptus campos & dura colebat 
lugerameccaufas reru fpeculatalatcntes 
Nouerat. ^tern o curretia fi dera motu 
Lansgeros curare greges caua cymbia dulci 
Lacte coronare Stmites nutrire iuuencost 
Tunc eomunis eratlabonhoccgyptia pubes 
Eexercebat opus glebafqj domabat aratro 
Traxit ab hiscurisanimoshabramus : &aha 
Sufpiciens arccm mudi Cognofcitc dixit 
Aethereos ignes 8£ non mortalia magni 
Teplapatrisrfan&icjsopeiisfanctitfmiafigna: 

^rtificemcj deu qui fidera calcat 8t ipfam 
l Gradibus infufam membris cognofcite mete: 
Neu finite eternos afluefcere terrae 
Laetaricf luto 8Crebus gauderecaducis. 
Terra perit pereunt vndae mutabilis aer. 
Intereutignes femper durabile caelum 
Pcrmanet:8i noflris animis habitacula feruat. 

. Ob fcelera 8£ culpas hoim ritufcj nefandos 
Impia diffufo perierut faecula ponto 

' Ob fcelera 8C culpas hofm ritufcjj nefandos 

Incinercs lbittellus tenuemqj fauillam. 

In fuperos eftote pij fatis ampla feretis 
O kk. iii j. /; V \ 4« 

4 H 

I 1 
• 

'I II* 
Sacra deo templifcp fuos reddetis honorei 
Quomfinelbrdepreces 8i labe carentia vota 
Offeret intan&u macuhs 8t crimine pectus. 
Iufticiam morefq* pios offerre: Iitari 
Hisfibi vult patertinfra&us Jicetirruatorbii 
Virtutes antmiq? manent:ben£&£fca fuperfiit 
Sempcr:8£arbitrtodeusomniaiudicat £quo# 
Viuerevirtutumemores:virtutibus ett^r 
Scadt ar:8i fumos quos cernitis itur ad orbct 
H^cpopulispr^ceptaferenshabram^olympi 
Explicuit curfus omnL$:biUenaqj figna 
Quevariantnitidum ft^llati limitisorbemt 
Innixafcp fretis terras pontumc^ teneri 

Aere fub Jimesferri circum aera flamma». 
Aftra ignes circum fuper ardua cul mina mudi 

Aeternu regnare patrem (ceptruqj tenerac* 
Hisfuperaddcbat prokm poftlonga furtta 
Tempora qu§ renouet mcliorif^cula Iege 
Rura petensiteru prolipmiffafutur^ 
In primos quos ante fame regnate penates 
Fugeratargenti locuples remeauit&auri 

Et cu rege loci percuflo f^dere greffum 
Cu conforte thori feruorucg agmine magno ^^^H Ftxif.K aflirios impleuitouibus agros. 
Tumprimu^fleftegenusfubimaginevifum 
Crediturhuanatquonforte fub ilicis vmbra 

Frigora capraret venientia numina vidit: 
Vnu quod dulcem natiprediceretortunt 
Et duo cjusc flamis ruerent cejeftibus vrbe* 
Infames viciis vrbcs 8t fulphure dignas. 
Et quoniam mater vcntura fenilibus annts 
Pignora fubrifit materni nomina rifus 
Induitaufpiciis oriens felicibus infans 
Spes generis celi Proles habitura fauorem 
Et Iongasvifuradiestmagnacp datura 
Progenienv.vifura deu vifura tonantis 
Semina de feris exire nepotibus olim. 
Pulcher 8t eximie diuino fronris honore 
Preditus vndenos iam bis puer ? gcrat anno« 
Q^uozde^habramodedith^cmadatafideli. 

I celer: vt noftrse dukem tua pignora rifum 
Sacraferasaracfumipetcculminamontis* 

Copofitifij fuper truncis altaria flamas 
Subiice-.8C arreptonattpetegutturacultro: 
&ccen r of<£ fuperramos eflfunde cruorem, 
Impigcr oftenfum characuProle cacumcn 
■ « fl : 

Struxit vbicelfam templirex terciusarcem 
Solus aditfamulis vmbrofainvallerelufhs 
Sjpe patri dixitiuuenis tibiculter8C ignis 
Vi<5fcima nulla tamentfufpiria longa paternu 
Pedfcus agensnoftris inquitlectiflimaflamis 

Vi&iamoxaderit:lachiyma:<$|>oracadebat 
Et i4m multiplici ftabat rogus arbore gradis 
Subiectifcj nouae rutilabantigntbus aras 
Q^uom pater sctherij referas madata paretis 
Talia vix preftis nato fingultibus inquit. 
Chare puerduicis vitx mihidulciorannis 
Q_ue mea daufuru fperaba lumina cuius 
A-Uxilio lcuiter (enij grauepondus inertis 
Laturusfuerammea fpesmeanate voluptas 
Ob decus egregiuformse teneramqj iuuetam 
Ingeniu<^piufacnfcg accomodarebus 
Corda videbaris longo digniffimus seuo: 
At fecuseftcelo vifufummoqstonanti: 
Sicut mira tibi fuit & cxleftis origo 
Sic m emoranda tuu renouat miracula^funus: 
Sanctaqs fselicimors nodifcordatabortu 
Non morbo fenioue cadis no occidis hofte 
Hoftid calitibus fies:manibuf<$ paternis ^mm HH Mue feres mortis genus hoctinuita tremenfcj 

Triftibus officiis accedit dextratpauetq* 
PeduS:8timmotisfrigentpr§cordiafibrisr 

Scd fuperu mandata fequi: & gere neceffe eft. 
Nec te dura breui s moueat penitentia fati. 
Quadotibimeliordabitur vitaethere i alto. 
Hacpaterillachrymas charaqjiimagine nati 
LuminadefixusminuebatvocedoJorem 

Filius hgc contra pater h|c fufpiria pone: 
Pone pater fletihfiquicqfata doloris: 
Funerafiquidhabentpe.ne-fugitociuseuro. 

Ergo dei fortem potuifti credere nato 

DirTicilem.^teneris nefuificdoctusab annis/ 

Hos puero mores pater hec precepta dedifti.'' 
Intrepitusfatigenushocreuerenterhoneftu 

Suipicio-.necmeflammaenec vulnera terrent 
Immo ego me fruftra genitu:8t vitahb* auris 
Contraiurafruicredam fiiuffapigeret 
lftapati-.meamembradeusmelioribusauris 

Imbuer.interea donecnoua veneritaetas 
Pace fruar placida patru cu mitibus vmbris 
Te expedas-.tua na 9 neru pater oravidebo: 
His pater in fletum dictis prorupit:& ibant 
' 

i 


* ■ 
■ 1 

i 1 
1 
# 1 
ifl 
DH 
! 
■ 1 1 
* 

• 

Ora per & barbam lachrym^tcecfdere trcmeti 
Armamanurcuficiterupuerorarefoluft. 
Quid patris 8C nati tantu tc nomina terrent. 
Quidtefalfaligatftultfepietas imagof' 
fiftpietasfupremadeopareretnecvllum 
Gratius eft facru nec vi&ima fantffcior vlla. 
Anne doles tua quod fupis fit # ^there digna 
Progeies. y <jd adhuc trepidas habraae qd hc 
Quitafjlicifraudastuapignora forte:' (res/ 
Redde deo precor hac aiam terrena perofam: 
Eripe metenebris:adituqj ad fidera pandc. 
Profpicit exalto deus hgc fpe&acula caelo 
Hafcj moras dudu & dextramiraturinerte. 
Sic ait: 81 moJIi denudas guttura vefte 
Poft patrem rutilos pucr accedebat ad ignes, 
£am pater ardcntes plorans afcenderat aras: 
Nudatoqjpiunaticaputenfe patebat 
Quom deus amboru motus pietate miniftro 
Idixit celer,& vcniens clamabatab auris 
Ponepater cultros:mitem ne iffrerfice natum 
Sat tua nota fides tpietas tua cognita celo 
Iam fatis seft.cefia.gratam nobifcj tibiqj 
Progeniemfenia:8Cmatrifua pignora reddc I^Bi 


Obiccitcg c3 prugladio quicomibus altis 
yepttib us herebaf.tenuitqj euanuit aura. 

c Ei-nis ut indomitis hoim cernicib 9 inftet 

• . ■..-. - • 

Ira deCr.durafqj terat quo turbie frotes: 
Afpicisutfubiecta fouensgtfancta gubernas 
Cordapius pater ^quali regat omnia lance: 
Nos igitur quos totfurgutimmaniacontra 
Signatot hoftilesuultus:truculentac]jtoruis 
Ora oculis quitot deuaftatricia monftra 
perqj agros paflimqj ipfas errare per vrbes 
Cernimus SCnoftris inftare pericula rebus 
Sigrauibusmoniti exemplis oracula diuum 
Et refponfa deu fequimunnecflumine facro 
Penituit prima fufos ab origine crines 
Clara foporatas illuftrent luminamentes: 
Inftruemufqj animasthxiiles in fancta feram' 
Teplapces*. exemplapatrumeliorafequuri . 
Purior interea depulfis nubibus aer 
Induetantiquos uultu ridente colores 
Gr ana ferant.fulci dukefqj racemifer vuas 
Palmes:8CalmaCeresmitif($fauebithiacua 

I 

Atcj falutiferis immifle flatibus aure. 
Innocuos celi tractus fynceraq* reddent 

• * •• 

■ * <J 
r * ■ i«i[.'> 
Atriafatifero pafltm moriente veneno. 
BelJacj} compofita ceflabunt horrida pace, 

FINIS: 

FRANCISCI CeretiParmefis Iuris Poti 
ficif Scolaris ad preftanfiimuadoicfcente Ia« 
cobum Mariam de Lino CiueBononiefeztac 
Dominum ColendilTimum Carmen, 

L INEDecusfideidentes 

- 

cuiSerrabeatos 
AHigar.&veterispi* 

gnus amoris habet: 
Nonfecus eooprgruptus inaereMagnei 

Attrahit in vires ferrea vind a fuas 
Actua fancta fides nulio violabilis seuo 
Attrahitincultus pe&otanoftra fuos: 
Q_uam nec liuor edax : nec logi temporis etas 

Abl u et a noftro pectore : crede mihi: 
Propterea cu fis vita mihi carior omni 

Accipe diuini carmina vatis opus: 
Quetibipro meritis refidcs itnpreffim»:ai$ 

Dixim* hec domino fint monumeta meo. 
Difce legens noftrje mala tempeftatis:#orbi 

ImmnTas tetto de phlegethontc canes; MM liil 

cm 6 7 S 10 11 12 13 14 15 16 

l^tifergmonftris fcptcm comitantibus omnt 

Q^uj morcs abigut prorfus ab orbe pios 
Qu£ pariutluxu.faflus.iram.atcp veternum: 

Inuidiam.curas.crimen auariciar* 
Horrida qu£ peftes.St funera fgua.famemcj; 

In latias ducut dira vcnena domos; 
Cum nec fan<£t 9 honor.pietas.ncc cofcia re&i 

Menstprobitas. virtus.nec fitin orbe fidef. 
Sed dolus ingratigeneris,difcordia liuor. 

Crimen auaritie..luxurie p CJifceius. 
Ergo pio Vati meritos pracftabis honores 
Cuilatiae debetfama fecundalyre. 
Interea noftri longfi feruabis amorem 

Diflimulans fideipignora fancta tug. 
Haec 8t plura tibi plectro meliore canemus 

Cu dabitur: refides cogimur effe. Vale. 

FlNiS. ' I 

I ' I 
■ 
; * 


Calamitatum noftri temporis op* diuinu. 
Parifiis impreffum per michaele lenoir. Anno 
natiuitatis domini Miliefimov Nonagefimo * {••<*^™^> 

o&tauo Dic decima tertia Menfis marci j. 
■ • lln $*** 4 p»^ 1 ' cm 1 ' **± llll llll 

7 8 10 11 12 13 14 15 16 • • • I i u 

cra i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1*4 n 
3 ■ N> 


U> fcij*- (• ■ cn 


( ' 
-:-. ■ -j 


■X- \£) o 


N)^^ OJ 


♦fc. — ■ h- 1 <j\ 

^j ■.-.]-. VD 
cm 6 8 10 11 12 13 14 15 16 

-• ... cm. 1 . TTT 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

(III 1111 


MM Mll III II IMI 

t 

• 4 "■'- • ■ ■ 

■ ■ ■— 

■ ■ 

* ;- 

■ -•; ■r •": 
;>;■ - 

I 


•■ ..*?. „• .V 

: ■■■ ■ .• " 

■ 

■ C .4 

' •. .- . • -• ■■ 

..". • .•• •■■■■■. . -, • 


♦ r - ** ■■'■■■ :■' ■-'■ 

-•" • • ■• ,: 

1 - ■ . * » " ' 

H . '■■ 

v i ■ ■ • ; - ;».*v 5 • •■